Thursday, January 28, 2016

Yesterday's adventure.

Here are the chain of events yesterday that took up most of the day. When I woke up at 8:00 there was a message from Ancestry.com listing about 10 pages on the internet I could check to see if I could fix my problem myself since they have NO tech support at all. One the first page there were so many instructions, including going deep into my registry, to delete things that I was very uncomfortable to do. The registry is the basic core of a computer and one mistake in deletion could be a disaster. I did  not do that.


Instead, I called cousin Andrzej to ask his advice. He told me to go into my settings, recover my win8 system and restore it on my computer. After it was restored, he told me to check the programs to make sure they were working and Family Tree Maker worked fine. All of my other programs worked also so I was happy. The missing file from FTM was there.


By now it was almost 12:00 and Andrzej said if everything was working, next I should download win10 again and it should bring the missing file from win8. I started the download of win10 about 13:00 and it took about two hours. When it completed the first program I installed was FTM and it downloaded with only one problem I had to solve after it was working.


The problem was the newly installed FTM showed I had NO family trees linked to Ancestry.com so my tree was blank. None of my 15 years of research could be seen. FORTUNATELY, I learned a long time ago to back up all of my files on an external drive so I plugged it in, clicked on the latest master copy of my FTM file and it opened in the program. All I had to do was synch the copy with Ancestry.com which took about 25 minutes to do. When it finished I downloaded other programs I use and finished at 18:00. Mentally I was really exhausted so I just wrote that short message yesterday. I have to thank you Andrzej for surpassing me in computer knowledge and being able to help me solve this and other problems in the past. You are my computer hero.


Today was a nice, warm(14C), sunny day and we did our weekly shopping spending 110 zl for the next week of food.


Oto łańcuch wydarzeń, które zdarzyły  się wczoraj  przez większość dnia. Kiedy obudziłem się o 8:00 była wiadomość od Ancestry.com podająca około 10 stron w Internecie, gdzie  mogę sprawdzić, jak sam  mogę rozwiązać mój problem , ponieważ  oni nie mają wsparcia technicznego.  Na pierwszej stronie było tak wiele instrukcji, w tym wejście głęboko do rejestru, usunięcie rzeczy, które były bardzo niewygodne do zrobienia. Rejestr jest to podstawowy rdzeń komputera i jeden błąd w trakcie usuwania czegoś i może być katastrofa. Nie zrobiłem tego.


Zamiast tego, zadzwoniłem do kuzyna Andrzeja, aby poprosić go o radę. Kazał mi przejść do moich ustawień, odzyskać mój system Win8 i przywrócić go na moim komputerze. Po jego przywróceniu, powiedział mi, by sprawdzić programy i upewnić się, że działają i aplikacja Family Tree Maker pracowała dobrze. Wszystkie  inne moje programy działały więc byłem zadowolony. Brakujący plik z FTM także był.


Zrobiła się prawie 12:00 i Andrzej powiedział, że jeżeli  wszystko działa, to następnie powinienem ponownie pobrać win10, a brakujący plik powinien być pobrany z Win8. Zacząłem pobieranie Win10 o 13:00 i trwało to około dwóch godzin. Gdy to się skończyło, pierwszym programem, jaki zainstalowałem był FTM i po załadowaniu  był jeden problem , jaki musiałem rozwiązać.


Problem polegał, że  na nowo zainstalowany FTM pokazał, że  nie miałem drzewa genealogicznego połączonego z Ancestry.com, więc moje drzewo było puste. Żadne z moich 15 lat poszukiwań nie było widoczne. Na szczęście nauczyłem się dawno temu, aby wykonać kopię zapasową wszystkich moich plików na dysku zewnętrznym, więc podłączyłem go, kliknąłem na najnowszą kopię  wzorcową mojego pliku FTM i on otworzył się  w programie. Wszystko co musiałem zrobić, to zsynchronizować kopię z Ancestry.com,  która to czynność  trwała około 25 minut. Kiedy skończyłem, ściągnąłem inne programy, których używam  i zakończyłem pracę o godzinie 18:00. Naprawdę byłem psychicznie wyczerpany, więc wczoraj po prostu napisałem krótką wiadomość. Muszę Ci Andrzej podziękować za wiedzę komputerową, którą mnie zadziwiłeś i za to, że  jesteś w stanie mi pomóc rozwiązać ten, jak i inne problemy w przeszłości. Jesteś moim bohaterem, jeśli chodzi o  komputer.


Dzisiaj był miły, ciepły (14C), słoneczny dzień i zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy wydając na żywność na następny tydzień  110 zł.

1 comment:

GoogleGaggler said...

Hi David,

I just sent you several other "comments", containing excerpted articles from the free online newsletter, Gen Dobry (from Dec. 2015 and Jan. 2016 issues).

My memory was jogged in catching up w. your blog and your recent trouble w. the
Family Tree Maker software. So, I went back into my files and found these references in the GD newslerter (btw, a good geneology newsletter to subscribe to if you don't already).

(And, sorry I cannot email but have to send by comments, as I use a public library computer and it won't let me use the email function.)

~Stephanie