Thursday, January 21, 2016

Normal.

A normal Wednesday meeting with Zbyszek at Kandulski's today and earlier answering emails. I has a nice chat with cousin Łukasz via FB and got caught up with what has been happening in his life this last year.

For the first time in many years I lost one of my gloves in between going to the store and coming home. OH no, now I have to buy another pair. Don't you just hate that when it  happens?

 Normalny środę spotkanie ze Zbyszkiem w Kandulski dziś i wcześniej odpowiedałem e-maile. Miałem miłą pogawędkę z kuzynem Łukaszem poprzez FB, ale dogonił, co dzieje się w jego życiu, to w zeszłym roku.
 
Po raz pierwszy od wielu lat straciłem jednego z moich rękawice pomiędzy idzie do sklepu i wracam do domu. O nie, teraz muszę kupić kolejną parę. Nie można po prostu nienawidzę, że kiedy to się stanie?

No comments: