Sunday, January 10, 2016

InvitedI see cousin Jan Szumański has returned to writing his blog after a four month break. I started a new series of slideshows of our trips in and out of Poland for 2016.

Today we started watching a new series, Silicon Valley, which is a little entertaining. At 15:30 we drove to Renata's house  to have dinner with her, her daughter and her two sons who returned during Christmas break after starting their first year of studies in the U.S. near Chicago. The young one will go back next week while the older one will remain because he is also a male model and has contracts for modeling in South Korea, Paris and London. Therefore he will take a break from school until the contracts are fulfilled.

In the evening we drove to Renata's to have supper with her and her daughter and two sons. As usual, the dinner was excellent and we had time to talk with her adult children and catch up on their lives. Andrea is in university in Poznań, Max attend university near Chicago and Kuba is pursuing his contract as a male model. It was interesting to listen to the two different opinions of the boys who were studying in the U.S. Max will return there and when Kuba is done modeling he will attend the university here instead of going back to the U.S. He said he finally realized that living in Poland is good.

Slideshow on the right side.

Widzę kuzyn Jan Szumański powrócił do pisania swojego bloga po przerwie czterech miesięcy. Zacząłem nową serię pokazów slajdów z naszych wycieczek i wyjść z Polski do 2016 roku.

Dziś zaczęliśmy oglądać nową serię, Silicon Valley, który jest trochę zabawne. O 15:30 pojechaliśmy do domu Renaty na kolację z nią, jej córka i jej dwóch synów, którzy powrócili w czasie przerwy świątecznej po rozpoczęciu pierwszego roku studiów w USA w pobliżu Chicago. Młody jednym powróci w przyszłym tygodniu, podczas gdy starszy pozostanie, bo to także męski model i ma kontrakty na modelowanie w Korei Południowej, Paryżu i Londynie. Dlatego będzie on zrobić sobie przerwę od szkoły, dopóki umowy są spełnione.

Wieczorem pojechaliśmy do Renaty na kolację z nią i jej córki i dwóch synów. Jak zwykle, kolacja była doskonała i mieliśmy czas, aby porozmawiać z jej dorosłych dzieci i nadrobić zaległości na ich życie. Andrea jest na uniwersytecie w Poznaniu, Max wstąpić na uniwersytet w pobliżu Chicago i Kuba kontrakt jako modelu męskiego realizuje. Ciekawie było słuchać dwóch różnych opinii chłopców, którzy studiują w USA Max będzie tam wrócić i kiedy Kuba odbywa modelowania będzie uczęszczać na uniwersytet tutaj zamiast iść z powrotem do Stanów Zjednoczonych powiedział, że w końcu zrozumiał, że życie w Polska jest good.going z powrotem do Stanów Zjednoczonych powiedział, że w końcu zrozumiał, że życie w Polsce jest dobra.

No comments: