Wednesday, January 13, 2016

Plan.

During our weekly meeting with Zbyszek we talked about the developing problems between the EU and Poland and our future trip to Budapest. I contacted the owner of the house we will stay in to verify the dates we want and the house is available at those times. We'll arrive in Budapest on September 11th and depart on September 17th, We chose to travel on the weekends in order to avoid the many trucks on the motorways. I think it's a good plan and with two drivers, it should be easy. We will only drive half the distance there and then spend the night somewhere, completing our journey the next day. We'll do the same when we return.

It's going to be in the minus temperature zone for the next week so a little colder than this week. Fortunately all the snow has disappeared thanks to the afternoon rains. Even with that, it's still been a mild winter so far.

Thinking about Świnoujście, I'm hoping Renata's flat will be available May 23rd to the 30th and Joan and I can spend her birthday there. That will give us enough time to explore different areas surrounding it and if my conversation partner, Czesław, is available we can stop and visit with him on the way home. So, so far we have plans to visit the U.S., Świnoujście and Budapest this year.

 Podczas naszego cotygodniowego spotkania ze Zbyszkiem rozmawialiśmy o rozwijających się problemach między UE a Polską i naszej przyszłej podróży do Budapesztu. Skontaktowałem się z właścicielem domu, w którym się zatrzymamy, by sprawdzić, czy dom będzie dostępny w terminie o jakim myślimy. Przyjedziemy do Budapesztu 11 września, a wyjedziemy 17 września. Wybraliśmy przejazd  w weekendy, w celu uniknięcia wielu ciężarówek na autostradach. Myślę, że to dobry plan , a z dwoma kierowcami powinno być łatwiej. Będziemy jechać tylko połowę drogi, spędzimy gdzieś noc, by zakończyć naszą podróż następnego dnia. Będziemy robić tak samo, gdy będziemy wracać.

Prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie niższa temperatura niż w tym. Na szczęście cały śnieg zniknął dzięki popołudniowemu deszczowi. Nawet z tym, to wciąż jest łagodna zima.

Myśląc o Świnoujściu, mam nadzieję, że mieszkanie Renaty będzie wolne między 23-30 maja i Joan i ja będziemy tam mogli spędzić jej urodziny. Będzie wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie różnych terenów otaczających miasto i jeśli mój rozmówca, Czesław będzie w domu i miał czas możemy zatrzymać się i odwiedzić go w drodze do domu. Tak więc, jak do tej pory to mamy plany, aby w tym roku odwiedzić USA, Świnoujście i Budapeszt.

No comments: