Saturday, January 02, 2016

COLD!!!!!!!!

Small palace in Warsaw.

Woke up to -8c and a strong wind. I guess winter has finally caught up with us.  Yesterday was really a day of doing nothing but today I have to go out for several hours into this weather. The picture above is courtesy of the... tripsoverpoland.eu website. A husband and wife team who have been traveling all over Poland and the website has thousands of pictures of everywhere they go. It's an excellent place to view many interesting places here.

Obudziłem się do -8c i silny wiatr. Myślę, że zima w końcu dogonił nas. Wczoraj było naprawdę dzień nic nie robi, ale dziś mam iść na kilka godzin do tej pogody. Powyższe zdjęcie jest dzięki uprzejmości ... stronie tripsoverpoland.eu. Mąż i żona zespół, który w podróży w całej Polsce, a strona ma tysiące zdjęć wszędzie idą. To doskonałe miejsce, aby zobaczyć wiele ciekawych miejsc tutaj.

No comments: