Thursday, January 21, 2016

Problems.

I just love new problems. Today on our bank account statement I found a  470zl charge on our credit card for Budget Rent a Car on December 28, 2015. The only problem is is that we were home in Poznań and already had our new car so we made no such rental. After several calls to find out who made the charge I found out nothing and had to block the credit card and wait for a new one to be sent to us. We also had to make a reclamation to get that money taken off of our bill. Later in the evening, once again the electricity shut off but this time for the whole building. An hour later the problem was fixed and Joan was able to make dinner. I like it better when we lived in the forest and generated our own electricity.  There is just something about depending on administrations, companies or people that I don\t like.

Uwielbiam nowe problemy. Dziś na naszym wyciągu bankowym znalazłem opłatę w wysokości 470 zł (pobrane z naszej karty kredytowej) z Wypożyczalni Samochodów Budget w dniu 28 grudnia 2015 r .Jedynym problemem jest to, że w tym czasie byliśmy w domu w Poznaniu i już mieliśmy nasz nowy samochód, więc nie zrobiliśmy żadnego wynajmu.  Po kilku wykonanych telefonach , aby dowiedzieć się, kto dokonał opłaty , nie dowiedziałem się niczego i musiałem zablokować kartę kredytową i teraz czekam na nową, którą nam przyślą. Musieliśmy również dokonać reklamacji, aby pieniądze zdjęte z naszego rachunku zostały zwrócone. Wieczorem, po raz kolejny został wyłączony prąd, ale tym razem w całym budynku. Godzinę później problem został rozwiązany i Joan była w stanie zrobić obiad. Podobało mi się bardziej, kiedy mieszkałem w lesie i generowałem własny prąd. Jest coś, co zależy od administracji, firm lub osób, czego nie lubię.

No comments: