Saturday, January 23, 2016

Dreams

Saturday sunrise.

I had one of those dreams in the middle of the night that I wanted to remember when I woke up so I got up at 2:30 and wrote it into my computer while I still remembered it. I'm glad I did because the second time I woke up, around 8:00 I still remembered the dream. It was an odd one in which I was about 8 years old while my brother was 18. That was strange because in real life he was four years older than me. I've never been into trying to get some meaning from dreams and this one was no different. I have no idea why things pop up in dreams I haven't consciously thought about for years. Since moving to Poland I have had more dreams about my brother than all the time between since he died in 1974 and moving here in 2007 . Weird!

Tomorrow I have to big tasks to accomplish, taking down the Christmas tree and upgrading this computer to win10. I hope the latter goes well and I will be able to blog on Monday.

Miałem jeden z tych snów w środku nocy, że chcę, aby pamiętać, gdy się obudziłam, więc wstałem o 2:30 i napisał go do mojego komputera, a ja wciąż pamiętał. Cieszę się, że tak, bo drugi raz obudziłem się około 8:00 Wciąż pamiętał sen. To było dziwne, w którym byłem około 8 lat, podczas gdy mój brat był 18. To było dziwne, bo w rzeczywistości był o cztery lata starszy ode mnie. Nigdy nie byłem w staramy się jakieś znaczenie ze snów i ten nie była inna. Nie mam pojęcia, dlaczego rzeczy pojawiają się w snach Nie świadomie myślał od lat. Od momentu przeprowadzki do Polski miałem więcej marzeń o moim bracie, niż cały czas pomiędzy, ponieważ zmarł w 1974 roku i porusza się tu w 2007 roku. Dziwaczny!

Jutro mam do wielkich zadań do wykonania, zdejmując choinki i uaktualniania tego komputera do win10. Mam nadzieję, że ten ostatni pójdzie dobrze i będę mógł na blogu w poniedziałek.No comments: