Tuesday, January 12, 2016

Slow day.

In house all day. No place I had to be and only a call from our bank telling me we have a new advisor. The old one was promoted to Director. Kind of amusing, several years ago he was concerned about losing his job.

It snowed early, then changed to rain in the afternoon. We did a little preparation for this Saturday's party. It looks like now we will have 20 people.

 Cały dzień w domu. Nie musiałem być w żadnym miejscu i tylko był telefon z naszego banku powiadamiającego nas, że mamy nowego doradcę. Poprzedni awansował na dyrektora. Zabawne, ale kilka lat temu był zaniepokojony tym, że mógł stracił pracę.

Wcześniej padał śnieg, a następnie w godzinach popołudniowych, zamienił się na deszczu. Zrobiliśmy trochę przygotowań cosobotniego party. Wygląda na to, że teraz będziemy mieć 20 osób.

No comments: