Friday, January 01, 2016

What a night!

 Here we are welcoming the new year.
We actually have snow on the first day of the New Year.

What a way to almost end the new year!!!! Suddenly and without warning all the electricity in our flat went out except for two lights in the kitchen. I checked the breaker box and everything looked ok. Outside there were lights everywhere. I went into the hallway, the lights worked. I knocked on a neighbors door, she opened it with lights in her apartment. I checked the neighbor next door and they had electricity, only our flat didn't. I explained what happened, her husband came over, checked out the box, went downstairs to the main panel and everything looked functional except our meter had a red light. He called the building administrator but she only gave him a phone number to an emergency electric firm. He called four times, only an answering machine so he left a message. 20 minutes later they called back and asked what was the problem. They said they would send someone in 30 minutes. I thanked him for his help and he went back into his flat. We sat in candle light waiting and 30 minutes later the man arrived, checked both boxes and was puzzled as to what the problem was. Back downstairs at the main panel he checked the wires and found one that gave off a spark when he touched it. He removed the wire, put in a new one and all the lights came back on. This event took 3 hours and by 21:00 we were able to eat dinner and try to calm down from what had transpired.

Co za sposób do prawie końca nowego roku !!!! Nagle i bez ostrzeżenia cały energii elektrycznej w naszym mieszkaniu wyszedł z wyjątkiem dwóch światła w kuchni. Sprawdziłem skrzynki z bezpiecznikami i wszystko wyglądało ok. Na zewnątrz nie było światła wszędzie. Poszedłem do przedpokoju, światła pracował. Zapukałem do drzwi sąsiadów, otworzyła je z światła w jej mieszkaniu. Sprawdziłem sąsiada obok i mieli elektryczności, tylko nasze mieszkanie nie. I wyjaśnił, co się stało, jej mąż przyszedł, wyrejestrowany pole, zszedł na dół do głównego panelu i wszystko wyglądało funkcjonalne wyjątkiem nasz miernik miał czerwone światło. Nazywał się z administratorem budynku, ale ona tylko dał mu numer telefonu do awaryjnego elektrycznego firmy. Nazwał cztery razy, tylko automatyczna sekretarka więc zostawił wiadomość. 20 minut później zadzwonił i zapytał, w czym problem. Oni powiedzieli, że wyślą kogoś w 30 minut. Podziękowałem mu za pomoc i wrócił do swojego mieszkania. Siedzieliśmy w Candle Light oczekiwania i 30 minut później mężczyzna przyjechał, sprawdził oba pola i był zdziwiony, co było problemem. Powrót na dole w panelu głównym sprawdził przewody i znaleźć taki, który dał się iskry, gdy go dotknął. Zdjął drutu, umieścić w nowym, a wszystkie światła wrócił na. Wydarzenie to miało 3 godziny i 21:00 byliśmy w stanie zjeść kolację i spróbować się uspokoić od tego, co zaszło.

2 comments:

greenbandman said...

Amazing that someone even came. Looks like a good start for the new year.

GoogleGaggler said...


Don't know if the prior message I posted 'took'
and didn't want to be remiss in wishing you and
Joan a very Happy, Healthy, New Year!

Just catching up and good to know you "survived"
all those Holiday (Mis)Adventures....

Looking forward to sharing your upcoming ones
(that is...ADVENTURES ONLY, allowed this year) ;~}

~Stephanie