Monday, April 18, 2016

Botanical Gardens.Hallelujah! Sun was shining today so we made a trip to he gardens and I took pictures you ccan view in the slideshow. Being early there are not a lot of flowering plants or trees but it is a good time to view the shape of trees before they are covered with leaves. Some are very unusual with many trunks coming out of one tree. It is also a good time to see how the volunteers put the plans into effect as to where what kind of flowers go where. We'll go back in a few months and take more pictures when everything has bloomed.  It's also a good time because there were very few people in the gardens. Just walking around in this place is nice to do before it is filled up with people like in the summer. Only a real forest, far away from people, would remind me of the years I lived alone or with Joan and we had no unnatural noise like from cars, people, etc. I think in a previous life I must have been one of those trappers or explorers who went west to the frontier. There is just some unexplainable feeling about being in a forest and it is the time I feel closest to God. Churches are nice because of their style or architecture but I haven't really felt close to God in them for a long time. One time, when the smoke from the fire in my teepee was going up and out of it, I could swear I saw the face of God. It wasn't like the traditional face of Jesus but a different face. I even took a picture of it but you have to have imagination to see the face. I'm a lucky man to have spent those years there. Well, maybe not lucky but I made the plan to live like that and then carried it out.  Since that time I have planned everything.

Alleluja! Słońce świeciło więc zrobiliśmy wycieczkę do Ogrodu Botanicznego i zrobiłem zdjęcia, które można obejrzeć  w postaci pokazu slajdów. Jak się tam jest wczesną wiosną, to nie ma wielu roślin lub drzew, ale jest to dobry czas, aby zobaczyć kształt drzew, zanim zostaną one pokryte liśćmi. Niektóre z nich są bardzo nietypowe z wieloma pniami wychodzącymi z jednego drzewa. Jest to również dobry moment, aby zobaczyć, jak ochotnicy realizują  plany nasadzeń , jakie i gdzie kwiaty będą rosły, które przyniosą oczekiwany efekt. Wrócimy za kilka miesięcy, aby zrobić więcej zdjęć, gdy wszystko będzie kwitło. Jest to także dobra chwila, ponieważ  było tam bardzo mało ludzi. Spacerowanie po tym miejscu jest miłe zanim ogród wypełni się ludźmi,  jak podczas lata. Tylko prawdziwy las, z dala od ludzi  przypomina mi lata, kiedy żyłem samotnie lub z Joan i nie mieliśmy nienaturalnego hałasu samochodów, ludzi, etc. Myślę, że w poprzednim życiu musiałem być jednym z tych traperów lub odkrywców, którzy wyruszyli na zachód. Przebywając w lesie mam niewytłumaczalne uczucie, a  jest to moment, kiedy czuję się najbliżej Boga. Kościoły są dobre ze względu na styl i architekturę, ale tak naprawdę przez długi czas nie czułem się blisko Boga. Pewnego razu, kiedy dym z ogniska w moim tipi szedł w górę, by ujść dalej, mógłbym przysiąc, że widziałem twarz Boga. To nie było tradycyjne oblicze Jezusa, ale inna twarz. Ja nawet temu zrobiłem  zdjęcie, ale trzeba mieć wyobraźnię, by zobaczyć twarz. Jestem szczęściarzem, że spędziłem tam wiele lat. No, może nie byłem szczęściarzem, ale zrobiłem plan, aby tak żyć, a następnie wprowadziłem go  w życie. Od tego czasu planuję wszystko.

No comments: