Friday, April 15, 2016

Flowers


Thanks for your comments, Tory and Linda. It's always nice to hear from readers.

Woke up this morning with this yellow thing in the sky. OMG, it was the sun! So that's what that thing looks like. :-)  It didn't last long, only about two hours. However, it was still nice enough to go out and take pictures of the budding flowers and trees by our flat.

The other day I told you I updated our channels on TV and found new programs in English and several music channels. Today we discovered it was only a promotion to buy special packages for those programs and they have all disappeared now. German, French and Spanish channels can be found but only English news channels from England. With English language required now in schools it seems rather ridiculous not to have some normal programs on TV to help people hear and learn the language. Schools certainly do not do enough to promote speaking the language, they only emphasize grammar and passing tests. Those may be enough but if you can't speak the language what good do they do? I know teenagers who have studied 6-7 years of English but can barely say a complete sentence in English.

Dzięki Tory i Linda za komentarzy. Miło jest, kiedy czytelniki daje o sobie znać.

Kiedy obudziłem się dziś rano, na niebie była ta „żółta rzecz”. O, mój Boże, to słońce! A więc tak ono wygląda. :) Słońce długo nie świeciło, tylko około dwóch godzin. Ale było na tyle przyjemnie, aby wyjść i zrobić zdjęcia  pąkom kwiatów i drzewom obok naszego bloku.

Niedawno mówiłem, że zaktualizowałem nasze kanały w telewizji i znalazłem nowe programy w języku angielskim i kilku kanałów muzycznych. Dzisiaj odkryliśmy, że to tylko była promocja, aby kupić specjalne pakiety tych programów, a teraz wszystkie one zniknęły z ekranu. Można znaleźć kanały niemieckie, francuskie i hiszpańskie, ale tylko kanał English News z Anglii. Skoro język angielski wymagany jest teraz w szkołach, wydaje się dość śmieszne, aby nie było jakiś normalnych programów w telewizji, aby pomóc ludziom słuchać i uczyć się języka. Szkoły na pewno nie robią wystarczająco dużo, aby promować mówienie w innym języku, one tylko podkreślają wagę gramatyki i zdawania testów. To może wystarczyć, ale jeśli nie mówisz w danym  języku, to jaka korzyść z powyższych? Znam nastolatków, którzy uczą się angielskiego od 6-7 lat, ale ledwo mogą powiedzieć pełne zdanie w języku angielskim.

1 comment:

Lori said...

The ones who Facebook chat with me do quite well,even the ones in elementary school. Maybe our teaching as Global Volunteers makes a difference.