Friday, April 22, 2016

The moon.

Mahonia
The moon was almost full last night when I took this picture. It was light outside until 8:45.

Thanks, Anna, for telling the name of that flowering bush. Mahonia. I knew I could count on you to tell me.

It was another sunny day, surprisingly. The temperature reached 18c and it was a nice day. I listened to some Polish DVD podcasts and then Joan and I studied Spanish for an hour. Naturally, being Friday, I had my lesson with Zbyszek and we went over more grammar.

It's time to start the Spring cleaning and washing all of the windows. OH Boy, what fun!

Księżyc był prawie w pełni ostatniej nocy, kiedy zrobiłem to zdjęcie. Na zewnątrz był jasno aż do 8:45.

Dziękuję  Anna, że powiedziałaś mi  nazwę tego kwitnącego krzewu. Mahonia. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć i że Ty mi to powiesz..

To był kolejny słoneczny dzień, co  było zaskakujące. Temperatura osiągnęła 18C i to był miły dzień. Słuchałem niektórych polskich podcastów na DVD i później Joan i ja przez godzinę uczyliśmy się hiszpańskiego . Naturalnie jest piątek i miałem lekcję ze Zbyszkiem, podczas której więcej powtarzaliśmy  gramatykę.

Nadszedł czas, aby rozpocząć wiosenne porządki i mycie wszystkich okien. O rany, to wspaniała zabawa!

No comments: