Thursday, April 07, 2016

Hello Mackenzie!

I started updating the family slideshows on the left of the blog, adding what new pictures I have to each collection. I also made contact with a young 17 year old cousin, Mackenzie Rajewski from the Rajewski side of my family tree that lives in Michigan. It's always nice to hear from the young generation.

We did our normal shopping for the week today, cost 160 zl($43). We had a few extra things to buy that is why the cost was so high.

In front of our building we have a new type of flower blooming that we don't know what it is. I will take pictures of it tomorrow and maybe you can tell me. It's really pretty. It has a white flower on the outside but in the center it is orange in color. The hydrangia's have buds that are starting to open and I think it's time to take a little ride in the country to see if the rapeseed is in blossom yet. That is a beautiful sight to see, many fields all in yellow and the aroma of the flower smells so sweet.

Zacząłem aktualizować zdjęcia rodziny po stronie bloga, dodając do każdej kolekcji nowe, które mam. Nawiązałem również  kontakt z młodym 17-letnim kuzynem Mackenzie Rajewski ze strony rodziny Rajewski w moim drzewie genealogicznym, który mieszka w Michigan. To zawsze miło usłyszeć kogoś z  młodego pokolenia.

Dziś zrobiliśmy nasze normalne zakupy na następny tydzień za  160 zł ($ 43). Mieliśmy kilka dodatkowych rzeczy do kupienia, dlatego koszt był tak wysoki.

Przed naszym budynkiem mamy nowy rodzaj kwitnącego kwiatu ale nie wiemy, co to jest. Jutro zrobię zdjęcia i może mi coś o tym powiecie. Jest naprawdę ładny. Na zewnątrz kwiat jest biały, ale w środku jest koloru pomarańczowego. Hortensja ma pąki, które zaczynają się otwierać i myślę, że nadszedł czas, aby zrobić sobie małą przejażdżkę po  kraju, aby sprawdzić, czy  rzepak już kwitnie. To jest piękny widok, kiedy widzisz wiele pól w kolorze żółtym , a  kwiaty pachną tak słodko.

No comments: