Saturday, April 02, 2016

More pictures.

A few more pictures of our grandkids sent to us today from their mother, Karen. I was helping Nikki to smile a little.

We met with Markus and Ania today at Mykonos restaurant at 17:00. They live in Jarociń but came for dentist appointments and a meeting with us for dinner. We told them our story and they told us theirs. Markus is from Albany, New York but wants to live in Poland now.Jeszcze kilka zdjęć naszych wnuków przysłanych nam dzisiaj przez ich matkę Karen. Pomagałem Nikki uśmiechnąć się trochę.

Dzisiaj o godz. 17:00 spotkaliśmy się z Markus i Anią w restauracji Mykonos. Mieszkają w Jarocinie, ale przyjechali na wizytę u dentysty i na spotkanie z nami na kolację. Wymieniliśmy się naszymi opowieściami . Markus jest z Albany w stanie Nowy Jork, ale teraz chce żyć w Polsce.

No comments: