Tuesday, April 05, 2016

Honesty?Yes, Paweł, it was another good experience and I got to see the inside of another nice old building in Poznań. I will have to back there with my camera and take some pictures.

 Well John, it wasn't exactly the honesty of the young man that made him confirm my version of the accident. His first statement to the police right after the accident, he said he had the green light but a week or so later, probably after talking with his father's lawyer and knowing there was a witness who said the young man had the red light, he made another statement to the police and admitted he was at fault. I imagine he did that in hope the court would be more lenient in his punishment. However, I don't know what the punishment was so he discovered his honesty a little later because of the witness.

It was 28c today and a good day to be outside so we were for a while. We have the windows open to get some fresh air into the flat after the long winter. Spring is here and, unfortunately, that means I have to wash all of the windows. That's 24 panes of glass and it is a pain. :-)

We started on our spanish 2 course today and later I finished my Polish homework and sent it to Zbyszek. Anyone looking for a flat to rent in our neighborhood? There is one that just went on the market today but I don't know anything about it other than the last renters were there for only one year.

Tak, Paweł to było kolejne dobre doświadczenie , a ponad to zobaczyłem  wnętrze w innym ładnym starym budynku w Poznaniu. Będę musiał tam wrócić z moim aparatem i zrobić kilka zdjęć.
 Dobrze John, to nie była uczciwość ze strony młodego człowieka, która nakazała mu potwierdzić moją wersję wypadku. W czasie pierwszego zeznania na policji, zaraz po wypadku powiedział, że miał zielone światło, ale jakiś tydzień później, prawdopodobnie po rozmowie z prawnikiem ojca, a wiedząc, że był świadek, który powiedział, że on miał czerwone światło, zrobił kolejne zeznanie na policji i przyznał  się do błędu. Wyobrażam sobie, że zrobił tak w nadziei, że sąd będzie bardziej pobłażliwy w ukaraniu go. Jednak nie wiem, co to była za kara, że nieco później, ze względu na świadka wykazał się uczciwością.

Dziś było 28C dziś i dobry dzień, aby być na zewnątrz, więc byliśmy przez chwilę. Mamy otwarte okna, aby wpuścić świeże powietrze do mieszkania po długiej zimie. Wiosna jest tutaj, co niestety oznacza, że muszę umyć wszystkie okna. To 24 szyby i to boli :-)

Dzisiaj zaczęliśmy kurs  Spanish 2, a później skończyłem zadanie  domowe z polskiego i wysłałam je  do Zbyszka. Czy ktoś szuka mieszkania do wynajęcia w naszej okolicy? Jest jeszcze jedno, które pokazało sie na rynku, ale nie wiem  o nim nic ponad to, że ostatni lokatorzy byli tam tylko przez  rok.

No comments: