Wednesday, April 20, 2016

Time spent.

Kandulski day. Sunny day. Actually, it was a very nice day. The sun brings out the colors so much more brightly and the yellow plants in front of our flat look great. I don't know what they are called but I'll take some pictures of them and maybe you can tell me.
 
I spend too much time in front of this computer and I have to change that. With warmer weather now it will change, I know that but winter is always too long and I sit here doing various projects and making updates or changes to current collections I have. Recently I went into my photo collection and renamed every folder in it so the months would be in alphabetical order. I've been saving digital pictures for the last 12 years and there are a lot of them, 32,905 to be exact. Each year I start a new folder, for example, Poland 2016 and every day I take pictures they go into a folder with that date)(mm/dd) and a name for it. Now I have them all numbered alphabetically and in order. Of course, I wonder who in my family would want such a collection when I am gone. Some days I work on my family tree and I found a program that will give me a file to print all of it. The problem is that it is 36 feet long and 2 feet wide and I have only one wall that I could put it on but that would mean moving a lot of family pictures, filling in the screw holes in the walls and then closing them up. I don't know if it is worth the time and little money to do it. The old "tree" that is on my wall was printed in 2005 and a lot has been added since then. Also I think who really cares about all this information I have gathered?
 
Dzień u Kandulskich. Słoneczny dzień. Właściwie, to był bardzo miły dzień. Słońce wydobywa kolory tak dużo intensywniej i żółte rośliny przed naszym mieszkaniem wyglądają wspaniale. Nie wiem, jak się nazywają, ale zrobię im kilka zdjęć , a ty mi może powiesz.
 
Spędzam zbyt dużo czasu przed komputerem i muszę to zmienić. Teraz przy sprzyjającej pogodzie  to się zmieni, ale wiem, że zima jest zawsze zbyt długa i siedzę robiąc różne projekty, dokonując aktualizacji lub zmian w kolekcjach zdjęć, które posadam. Ostatnio spojrzałem do mojej kolekcji zdjęć i zmieniłem nazwę każdemu folderowi, tak aby  miesiące były w porządku alfabetycznym.  Przechowuję zdjęcia cyfrowe od 12 lat i jest ich już duża liczba, 32905 dokładnie mówiąc. Każdego roku zakładam nowy folder, na przykład Polska 2016, a zdjęcia, które codziennie robię idą do folderu z datą (mm / dd) i nazwą. Teraz mam je wszystkie ponumerowane i w alfabetycznym porządku. Oczywiście, zastanawiam się, kto z mojej rodzinie będzie chciał taką kolekcję, kiedy odejdę. Kilka dni pracuję nad moim drzewem genealogicznym i znalazłem program, który pozwoli mi wydrukować plik  w całości. Problemem jest to, że ma 36 stóp długości i 2 stopy szerokości i mam tylko jedną ścianę, na której mogę go umieścić, ale to oznaczałoby zrobienie otworów w ścianach, przesunięcie dużej ilości zdjęć rodzinnych, a następnie  ściśnięcia ich. Nie wiem, czy to jest warte czasu i trochę pieniędzy, aby to zrobić. Stare "drzewo", który znajduje się na mojej ścianie było wydrukowane  się w 2005 roku i od tego czasu wiele zostało do niego dodane. I czasami myślę,  kto naprawdę dba o wszystkie te informacje, które  zebrałem?

2 comments:

Anna from Florida said...

Dear David and Joan,
Please do not loose your interest in building Family Tree, especially now that you have a chance to add information about Joan'e family to it. Maybe just maybe one day, someone in your or Joan family will take interest and will say "Thanks to Grandfather or Great Grandfather we know where our families came form and we can be proud of his work to leave this information for us"
Keep up good work and go forward to do more.

Best wishes

Anonymous said...

You need to keep that family tree going. They have a program "who do you think you are" on TV here in the states and they research a person's family history. Of course they are celebrities but it is so interesting to see how far back they can trace their family. Makes we wish that I knew more about my family. I wish I would have asked my grandparents more questions. Didn't have any interest when I was in my late 20's but now that I am in my late 60's I regret it. Did some research on ancestry.com but don't know enough names.

Linda from Texas