Tuesday, April 12, 2016

Rain

We had a nice visit with our tax adviser and the good news we will get back about 1000 zl from overpayment of taxes last year. That is always good news to hear.

Carol, I sent you two private emails about the relatives you wish to visit in Golina and wait for you answer(in email) before I can tell you more.

Today was one of those rainy days, gray and cloudy so not much opportunity to go outside for a walk. Checking the weather in Estepona it will be 24c all week. :-(

Mieliśmy miłą wizytę naszego doradcy podatkowego z dobrymi nowinami.  Otrzymamy około 1000 zł zwrotu nadpłaty podatku za ubiegły rok. Zawsze dobrze jest usłyszeć taką wiadomość.

Carol, wysłałem Ci dwa prywatne emaile o krewnych, których chcesz odwiedzić w Golinie i czekam na Twoją odpowiedź (w e-mailu), zanim będę mógł coś więcej powiedzieć.

Dzisiaj był jeden z tych deszczowych, szary i pochmurny dni z niewielką okazją, aby wyjść na spacer. Po sprawdzeniu pogody w Estepona  wynika, że przez cały tydzień będą 24C.

1 comment:

Anonymous said...

hi david, love reading your bloc, david you mentioned that you received your taxation refund, i was of the belief that if you do not work in poland you do not need to lodge a polish tax return, can you explain the tax laws for somebody intending to retire in poland
kind regards marcus