Thursday, April 28, 2016

Good day!

I don't know if it's just luck or the preventive medicine but so far today,15:45, I have no headache and was able to go with Joan for the weekly shopping trip. This week the cost was 143 zl. including the salmon and olive oil. It feels great to not have a headache.

A strange weather day today with a sunny morning, clouds rolling in, first it rained, then a little hail and now it's sunny again. It's Polish weather, what can I say. Similar situations happened when we lived in Chicago.

I've been keeping this latest picture of cousin Oliwia as a screen saver. I like waking up and seeing her smiling face. Usually when she comes to visit her parents who live in Koniń we have a little time to meet and it's always interesting to hear how her life is going as an adult. Now she lives in Scotland and it's a good reason to vist that country.

17:10 another bad headache started. Took two APAP, icebag and an hour later it subsided. Went to the apteka and bought Excedrin Migrrastop to try next time. First I called the doctor to see if I could take it and he said yes. At 20:30 I had another one.

Nie wiem, czy to tylko szczęście czy  medycyna prewencyjna, ale do tej pory, t.j  dzisiaj do 15:45, nie mam bólu głowy i byłem w stanie iść z Joan na cotygodniowe zakupy. W tym tygodniu koszt wyniósł 143 zł, włączając w to łososia i oliwę z oliwek. To wspaniałe uczucie nie mieć bólu głowy.

Dzisiaj jest dziwna pogoda:  słoneczny poranek, tłoczące się chmury, najpierw padał deszcz, a potem trochę  grad, a teraz znowu słonecznie. To polska pogoda, tyle o tym mogę  powiedzieć. Podobne sytuacje miały miejsce, kiedy mieszkaliśmy w Chicago.

Jako wygaszacz ekranu na laptopie trzymam ostatnie zdjęcie kuzynki Oliwii.  Lubię obudzić się i widzieć jej uśmiechniętą twarz. Zwykle, kiedy ona przyjeżdża, aby odwiedzić swoich rodziców,  mieszkających w Koninie mamy trochę czasu, aby spotkać się i zawsze ciekawie jest usłyszeć, jak toczy się jej życie jako dorosłej osoby. Teraz mieszka w Szkocji i jest to dobry powód, aby złożyć wizytę w tym kraju.

O 17:10 zaczął się kolejny okropny ból głowy. Wziąłem 2 APAP-y, przyłożyłem worek z lodem i  godzinę później ból ustąpił. Poszedłem do apteki i kupiłem  Excedrin i  Migrastop, aby  spróbować zażyć następnym razem. Najpierw zadzwoniłem do lekarza, aby zobaczyć, czy mogę je wziąć  i on powiedział, że tak. O 20:30, jeszcze jeden.

No comments: