Sunday, April 24, 2016

Kinetic sculpture.

I came across this new art form called kinetic sculpture and it is really fascinating. I am posting the video from YouTube to see it. You should expand it into Full Screen mode. The artist's name is Anthony Howe.      https://www.youtube.com/watch?v=e1bM-DNJnog    To see others pieces of his art go to;;;;http://www.howeart.net/

Joan and I have always loved eating avocado's but it's so hard to find ones here that aren't either hard as a rock or was past their usefulness.  Today I read an article on how to take any hard avocado and make it soft in minutes. All you need is a baking sheet, tinfoil and the avocado. You wrap it in tinfoil, put it on the baking sheet and put in the oven for 10 minutes at 200 F degrees or until soft. Depending on how hard it is, it could take up to an hour. Take it out of the oven, then put your soft avocado into the refrigerator to cool. That's all there is to it.

Earlier I was talking with a man who likes to run in marathons about last week's half-marathon race in Poznań.. He said there were so many runners, 1,300, that they separated them into four groups. He was in the fourth group and even though the starting gun was sounded, it took 15 minutes before his group could start. Of course, his starting time only began when he started to actually run and it took him about one hour and 53 minutes to finish the course. He runs about 20 km every week.

Natknąłem się na tej nowej formy sztuki zwanej rzeźby kinetyczne i to jest naprawdę fascynujące. Ja zamieszczam filmik z YouTube, aby go zobaczyć. Należy rozszerzyć go na pełnym ekranie. Nazwisko artysty jest Anthony Howe. https://www.youtube.com/watch?v=e1bM-DNJnog Aby zobaczyć inne fragmenty jego sztuki przejść do ;;;; http: //www.howeart.net/

Joan i ja zawsze uwielbiałem jeść awokado, ale to jest tak trudno znaleźć te, które nie są tutaj zarówno twarde jak skała i minął ich przydatności. Dzisiaj czytałem artykuł o tym, jak podejmować twarde awokado i sprawiają, że miękkie w ciągu kilku minut. Wszystko czego potrzebujesz to blachy do pieczenia, folię aluminiową i awokado. Zawinąć je w folię aluminiową, umieścić je na blasze do pieczenia i umieścić w piekarniku przez 10 minut w temperaturze 200 stopni F lub do miękkości. W zależności od tego, jak trudno jest, to może potrwać nawet godzinę. Wyjąć z piekarnika, a następnie umieścić miękkie awokado do lodówki do schłodzenia. To wszystko.

Wcześniej rozmawiałem z człowiekiem, który lubi pracować w maratonach o zeszłotygodniowym wyścigu półmaraton w Poznaniu .. Powiedział, że nie było tak wielu biegaczy, 1300, że oddziela je na cztery grupy. Był w czwartej grupie i choć pistolet wyjściowy brzmiało, zajęło 15 minut przed jego grupa mogła zacząć. Oczywiście, jego czas rozruchu rozpoczęły się dopiero kiedy zaczął naprawdę działać i zajęło mu około jednej godziny i 53 minut, aby ukończyć kurs. Prowadzi około 20 km tygodniowo.


No comments: