Friday, April 01, 2016

Spring day.

 
Fooling around with granddaughter Nikki on the day we left. Karen took the picture and sent it to us yesterday. We miss them already and are very happy we both made the trip together. We still haven't unpacked yet, have to find a place for all the new clothes we bought. Still can't believe I bought 17 shirts, 2 sweaters and a pull-over top for less than $100.
 
So, I had my Polish lesson, didn't study much on vacation and Zbyszek told me there is no vacation from studying Polish. We disagree on that point and will continue to disagree in the future but I do understand his point of view.
 
Finally did our weekly shopping, spending 126 zl($34) on a beautiful sunny Spring day. It was like this on the day we left to come back to Poland. Joan, Karen and Nikki planted a tree in the yard and they will watch it grow as Nikki does. It's a tulip tree and grows to be very tall. It has interesting flowers on it like tulips.

 
Tomorrow we're meeting with another American who just moved to Poland to be with his girlfriend. I've been answering questions he had about moving here and it will be our first actual meeting in person.
 
Wygłupiać z wnuczką Nikki w dniu wyjazdu. Karen wziął zdjęcie i wysłał go do nas wczoraj. Brakuje nam ich już i są bardzo szczęśliwi oboje sprawiły, że podróż razem. Ciągle jeszcze nie rozpakowany, trzeba znaleźć miejsce dla wszystkich nowych ubrań kupiliśmy. Nadal nie mogę uwierzyć, że kupiłem 17 koszule, swetry i 2 pull-top odpowiedzialności za mniej niż 100 $.Tak, miałem lekcja polskiego, nie uczyć się dużo na wakacje i Zbyszek powiedział mi, że ma urlop od nauki polskiego. Nie zgadzamy się w tej kwestii i nadal nie zgadzają się w przyszłości, ale rozumiem jego punkt widzenia.

W końcu nie nasz cotygodniowe zakupy, wydając 126 zł (34 $) na piękny słoneczny wiosenny dzień. Tak było w dniu, kiedy wyjechaliśmy wrócić do Polski. Joan, Karen i Nikki zasadził drzewo w stoczni i będą oglądać go rozwijać podobnie jak Nikki. Jest to tulipanowiec i rozrasta się bardzo wysoki. Ma ciekawe kwiaty na nim jak tulipany

Jutro mamy spotkanie z innego Amerykanina, który właśnie przeniósł się do Polski, aby być ze swoją dziewczyną. Byłem odpowiedzi na pytania, które miał o przeprowadzce tutaj i to będzie nasze pierwsze rzeczywiste spotkanie osobiście.

No comments: