Tuesday, April 19, 2016

Embassy warnings.

I got this interesting message from the U.S. Enbassy today:

The U.S. Embassy in Warsaw informs U.S. citizens that two organizations, Stołeczna Inicjatywa Obywatelska (Metropolitan Civic Initiative) and Nie Chcemy Wojsk USA na Terenie Polski (“We Don’t Want U.S. Troops in Poland”), have registered a demonstration for Tuesday, April 19, from 19:00-21:00.  The groups will gather in front of the U.S. Embassy on Al. Ujazdowskie to oppose stationing U.S. troops in Poland.  They also plan to commemorate those who died in connection with the 1993 raid on the Branch Davidian compound in Waco, Texas. Personally, I understand not wanting foreign troops stationed here after the years of occupation by Germany, Austria, Prussia and Russia but with the action of Russia in Ukraine it might not be a bad idea. From time to time we get notices about demonstrations in Warsaw protesting against one thing or another.

We had a brief three hours of sunshine today and then it left for the daily cloud covered skies. The weather forecast was for three days of sun but obviously he was wrong. Oh well, so what's new!

The new shopping mall near Rondo Rataja is almost finished on the outside and it's only a guess as to how long the inside will take. I still can't understand the reason for it since it is only about 2km from Galeria Malta that was opened a few years ago. My personal opinion is that we have enough malls in Poznań. Plus, these big shopping centers are putting small businesses out of customers and they have to close. I like very much the fact that I can go to small stores across the street to buy food, bread and other things without having to go to a mall.

Dzisiaj otrzymałem  ciekawą wiadomość z ambasady USA:
Ambasada USA w Warszawie informuje nas, obywateli, że dwie organizacje, Stołeczna Inicjatywa Obywatelska  i Nie Chcemy Wojsk USA na Terenie Polski zgłosiły demonstrację na wtorek, 19  kwietnia w godzinach  19:00-21:00. Grupy zbiorą się przed ambasadą USA przy Al. Ujazdowskich naprzeciwko stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Planują również upamiętnić tych, którzy zginęli w związku z nalotem w 1993 na  Oddział Davidian w Waco, w Teksasie. Osobiście  zrozumiem niechęć do obcych wojsk stacjonujących tutaj po latach okupacji Niemiec, Austrii, Prus i Rosji, ale w związku z działaniem Rosji na Ukrainie to może nie być zły pomysł. Od czasu do czasu otrzymujemy zawiadomienia o demonstracji,  jako protestu w tej czy innej sprawie, odbywającego się w Warszawie.


Dzisiaj mieliśmy krótkie trzy godziny ze słońcem, po czym  ono schowało się za chmurami, które pokryły niebo. Prognoza pogody przewidywała trzy  słoneczne dni, ale oczywiście się nie sprawdziła. Och dobrze, nic nowego!

Nowe centrum handlowe w pobliżu Rondo Rataja jest prawie gotowe na zewnątrz i tylko można się domyślać, ile czasu zajmie wykończenie środka. Wciąż nie mogę zrozumieć powodu, dla którego jest on budowany, ponieważ jest usytuowany tylko o 2 km od Galerii Malta, która została otwarta kilka lat temu. Moja osobista opinia jest taka, że mamy w Poznaniu wystarczająco dużo centrów handlowych. Dodatkowo, te wielkie centra handlowe pozbawiają klientów  małe firmy, które muszą być  zamknięte. Bardzo mi się podoba fakt, że mogę iść do małych sklepów po drugiej stronie ulicy, aby kupić jedzenie, chleb i inne rzeczy bez konieczności chodzenia do centrum handlowego.

No comments: