Saturday, April 16, 2016

BrowarI woke up to a sunny day and thought it would be good to go to the botanical gardens for our annual Spring walk. However, by the time we started driving the short distance, the clouds rolled in, the sun went away and it was raining. We were close to King Cross, the shopping center and Joan needed lettuce for tonight's dinner so we went to Auchan(French owned food store) so we stopped and bought it. Not wanting to go home, we decided to go to Stary Browar and see what new things the stores had to offer.

I'm sure I mentioned Browar before. It is called Stary Browar because it was the location of an old brewery but bought by a rich man named Kulczyk who developed it into one of the best shopping centers in Europe. It is unique because of it architectural design and the most visited shopping center in Poznań and maybe all of Poland. We walked around all of the levels of it, looking at different things and I, of course, took pictures that you can see in the slideshow on the right of this blog. We were only "window shopping" and didn't intend to buy anything but Joan was looking at Spring coats and the ones she like were expensive, 1000 to 1,500 zl, so we didn't buy one.

However, we know a very nice shop across Powiejska street named, Italia, and in this place coats are reasonably priced so I suggested we go there just to take a look at what they had now. She was hesitant to go but I finally talked her into it. In that shop were several nice coats she liked and I bought her one. We were both happy with her decision. I like buying her new clothing.

Obudziłem się w słoneczny dzień i pomyślałem, że byłoby dobrze pójść do ogrodów botanicznych na nasz coroczny wiosenny spacer. Ale po krótkim czasie, jak wyruszyliśmy i w niewielkiej odległości  od domu, masowo napłynęły chmury,  słońce schowało się i padał deszcz. Byliśmy blisko centrum handlowego King Cross, a Joan potrzebowała sałatę na dzisiejszy obiad, więc udaliśmy się do Auchan (francuski sklep spożywczy),  zatrzymaliśmy się i kupiliśmy warzywo. Nie chcąc wracać do domu, zdecydowaliśmy się pojechać do Starego Browaru i zobaczyć, jakie nowe rzeczy sklep ma do zaoferowania.

Jestem pewien, że wcześniej wspominałem o  Browarze. Nazywa się Stary Browar, ponieważ w tym miejscu była warzelnia piwa, ale została kupiona przez bogatego człowieka nazwiskiem Kulczyk, który przekształcił go w jedno z najlepszych w Europie centrum handlowe. Ono jest wyjątkowe ze względu na projekt  architektoniczny, jak i na najczęściej odwiedzane centrum handlowe w Poznaniu i być może w całym kraju. Chodziliśmy po wszystkich jego poziomach , patrząc na różne rzeczy, a ja oczywiście robiłem zdjęcia, które można zobaczyć  po prawej stronie tego bloga. Byliśmy jedynie  "oglądającymi witryny wystawowe" i nie zamierzaliśmy niczego kupować, ale Joan oglądała płaszcze wiosenne, a te, które jej się podobały były drogie, od 1000 do 1500 zł, więc nie kupiliśmy żadnego.

Wiemy jednak o bardzo ładnym sklepie po drugiej stronie ulicy Półwiejskiej o nazwie Italia, gdzie  są niedrogie płaszcze, więc zaproponowałem, żeby tam pojechać i po prostu spojrzeć na to, co oni teraz mają. Joan wahała się, aby tam się wybrać, ale w końcu ją namówiłem. W tym sklepie było kilka ładnych płaszczy, które jej się podobały i jeden z nich jej kupiłem. Oboje byliśmy zadowoleni z jej decyzji. Lubię jej kupować nowe ubrania.

No comments: