Saturday, April 09, 2016

Spring Colors. 
 You are right, Anonymous, the third picture yesterday was of hydrangea's. I don't know why I keep calling them hyacinth's.
 
Made a little walking trip around the neighborhood to take some pictures of the flowering trees and bushes. They still have not reached their full color but still nice to see the colors. We were going to take a little drive into the country to see if the rapeseed was in blossom but my friend from Bydgoszcz said to wait another week or two, depending on the weather. There is no doubt that Spring has arrived and it is so nice not to have to wear a heavy winter coat or clothing.
 
I wanted to watch Ukraine TV today but it has disappeared from our provider. I thought maybe if I updated our channels I would find it at a new location but didn't. It's a pity because there is hardly ever any news now about Ukraine. One pleasant surprise, especially for Joan, our cable provider now gives us 10 TV channels that are in English, like National Geographic, Discovery, HBO3, Filmbox, a few CBS channels and music. Combining those with the British, German and French channels in English we have 13. That is a huge improvement.
 
Monday we go to get our Polish tax forms to give to the local tax office and find out if we owe any more money. Later I must go to a laryngologist because my right ear has a build up of wax and I cannot hear out of it. The bright side is that the outside noise is not so noticeable now. :-) 
 
Masz rację, Anonymous, trzeci obraz wczoraj był hortensje. Nie wiem, dlaczego trzymam nazywając je Jacka.

Wykonane trochę pieszą wycieczkę po okolicy, aby zrobić kilka zdjęć kwitnących drzew i krzewów. Nadal nie osiągnęły swój pełny kolor, ale nadal miło widzieć kolory. Byliśmy zajmie trochę napęd do kraju, aby zobaczyć, czy rzepakowy był w kwiecie, ale mój przyjaciel z Bydgoszczy mówi się poczekać jeszcze tydzień lub dwa, w zależności od pogody. Nie ma wątpliwości, że nadeszła wiosna i to jest tak miło nie musieć nosić ciężki płaszcz zimowy lub ubranie.

Chciałem oglądać telewizję Ukraina dziś, ale zniknął z naszego dostawcy. Myślałem, że może gdybym zaktualizowaliśmy nasze kanały bym go znaleźć w nowej lokalizacji, ale nie. Szkoda, bo jest rzadko teraz jakieś wieści o Ukrainie. Jedna miła niespodzianka, zwłaszcza dla Joan, nasz operator telewizji kablowej teraz daje nam 10 kanałów telewizyjnych, które są w języku angielskim, jak National Geographic, Discovery, HBO3, Filmbox, kilka kanałów CBS i muzyki. Łącząc te z brytyjskich, niemieckich i francuskich kanałów w języku angielskim mamy 13. To jest ogromna poprawa.

Poniedziałek jedziemy dostać nasze polskie formularze podatkowe, aby dać do lokalnego urzędu skarbowego i dowiedzieć się, czy jesteśmy winni więcej pieniędzy. Później muszę udać się do laryngologa, ponieważ moje prawe ucho ma narastaniu wosku i nie mogę usłyszeć od niego. Jasna strona jest to, że hałas z zewnątrz nie jest tak zauważalne już teraz. :-)

1 comment:

tori10tori10 said...

No, its Rhododendron!

Pawel