Sunday, April 03, 2016

It's here. 
Nikki, dressed for her interview as a face painter.
 
The day we wait for every year has arrived. The outside cafes in the rynek are starting to open and our favorite is one of the first to be set up. We stopped for a cold coffee(Cafe Mrożona) on our way to Ikea. The coffee cups are smaller and the price is higher. Ikea was packed with customers so we decided to wait for a day during the week when most people are at work. I guess the new clothes will have to stay in the suitcase another day or two.

Dzień czekamy na każdy rok przyjechał. Na zewnątrz kawiarni w Rynku zaczynają się otwierać i naszym ulubionym jest jednym z pierwszych, które mają zostać utworzone. Zatrzymaliśmy się na zimnej kawy (Cafe Mrożona) na naszej drodze do Ikei. Kubki do kawy są mniejsze, a cena jest wyższa. Ikea było pełne klientów, więc postanowiliśmy poczekać na jeden dzień w tygodniu, kiedy większość ludzi jest w pracy. Chyba nowe ubrania będą musiały pozostać w walizce kolejny dzień lub dwa.

No comments: