Friday, October 07, 2016

Another CT.

To the person who only comments using Anonymous....I would respond to your totally wrong comment but not on this blog.

Today I had to make an appointment for Joan to have another CT scan done the first week in November. If I had it done using our NFZ(National Health Insurance) she could not have it done until June of 2017. 2017 ! 8 months from today. IF she is having a problem, she could be dead by then. The only alternative is to have it done privately and pay for it. When I checked out that option I was told she could have it done on Monday. We are fortunate enough to be able to pay for the private one but will wait until the first week of November according to our neurologist instructions. I can't help but wonder how many less fortunate people die while waiting for an operation or examination such as she will have. I am not saying the health system here is bad because it has saved my life I believe and the treatment Joan recently received was very good. I just wish everyone had the same possibilities.

Today was weekly shopping and we exceeded our average. This time it was 167 zl because we were out of many normal things we use because of our absence from the house last month. On the bright side, the water bill came in for last month and it was only 22 zl so it offset the high shopping bill.

We had a message from some friends of ours from Źelona Góra who will be in Poznań this weekend to visit an old childhood friend and if they have time we will meet with them on Saturday or Sunday. We hope they do. It has been over a year since we last saw them in their house and we have both had many adventures to talk about since then. 

A distant cousin of mine, Halina, posts these animated pictures on Facebook and when I have no new pictures for you to see that I have taken, I put them here because I think they are interesting to see. Lately I have been looking at pictures taken by Patrycja Makowska of abandoned palaces that still have much beauty inside. She does not give the locations of them and I think that is good because then it would draw many people to them and there are always those who would destroy such beautiful places instead of enjoying them.
 
Do osoby, która tylko pisze komentarze pod pseudonimem Anonymous .... Chciałbym odpowiedzieć na Twój całkowicie błędny komentarz, ale nie na tym blogu.

Dziś musiałem umówić  Joan na TK na pierwszy tydzień listopada. Gdybym to zrobić korzystając naszego NFZ  mogłoby to być wykonane dopiero w czerwcu 2017 roku. 2017! 8 miesięcy licząc od dzisiaj. Jeśli ona ma problem, mogłaby do tego czasu umrzeć. Jedyną alternatywą jest zrobienie tego prywatnie i zapłacenie. Kiedy sprawdziłem tą opcję, powiedziano mi, że mogłoby to być zrobione w poniedziałek. Mamy na tyle szczęścia, że możemy zapłacić za prywatne badanie, ale będziemy czekać aż do pierwszego tygodnia listopada zgodnie z instrukcjami naszego neurologa. Nie mogę pomóc, ale zastanawiam się, jak wielu ludzi mających mniej szczęścia umiera w oczekiwaniu na operację lub badania takie, jakie będzie mieć Joan. Nie mówię, że tutejszy  system zdrowia jest zły dlatego, że uratował mi życie, a także wierzę, że leczenie, jakie ostatnio otrzymała Joan było bardzo dobre. Życzę wszystkim, aby mieli takie same możliwości.

Dziś były cotygodniowe zakupy i przekroczyły naszą średnią. Tym razem było to 167zł, bo nie mieliśmy wielu rzeczy z powodu naszej nieobecności w domu w zeszłym miesiącu, a które normalnie używamy. Z drugiej strony, rachunek , który przyszedł za wodę za ostatni miesiąc wyniósł tylko 22 zł więc zrównoważył wysoki rachunek za zakupy.

Mieliśmy wiadomość od  naszych przyjaciół z Zielonej Góry, którzy będą w ten weekend w Poznaniu, aby  odwiedzić starego przyjaciela z dzieciństwa i jeśli będą mieć czas, spotkamy się z nimi w sobotę lub niedzielę. Mamy nadzieję, że znajdą wolną chwilę. Minął ponad rok od kiedy ostatnio widzieliśmy ich w ich domu i od tego czasu mamy wiele zdarzeń, o których możemy porozmawiać.

Moja daleka kuzynka, Halina, opublikowała te animowane zdjęcia na Facebooku i kiedy nie mam żadnych nowych zdjęć, które mógłbyś zobaczyć, daję je  tutaj, ponieważ myślę, że są  warte obejrzenia. Ostatnio oglądałem zdjęcia opuszczonych pałaców wykonane przez Patrycję Makowską, a które w środku są jeszcze bardzo ładne. Ona nie poddaje ich lokalizacji i myślę, że to dobrze, bo wtedy przyciągnęłyby do siebie wiele osób, a zawsze znajdą się tacy, którzy chcą zniszczyć takie piękne miejsca zamiast się nimi cieszyć.

No comments: