Saturday, October 15, 2016

Gray day.

Grayness has returned to Poznań and there's nothing much more you can say about it. It can change your mood if you let it but we try hard not to let it effect us. It's not always easy but if you let the sun shine inside you, the outside is always bright.

We were at home most of  the day except for a little trip to Poznań Plaza to buy Joan a scarf. Unfortunately she didn't find one she liked. It's not easy shopping for her but I'm sure the present I have for her on the 22nd will TOTALLY surprise and thrill her. In fact, I'm thinking of making a  video of the event as she receives it so she can look at it again and her reaction to it. If I do, I will post it on this blog.

The newest and biggest shopping mall in Poznań is due to open this Wednesday. Here is a link to it in Polish language.         http://epoznan.pl/news-news-70878-Posnania_ostatnia_prosta_przed_otwarciem

Szarość powrócił do Poznania i nic niewiele więcej można powiedzieć o tym. To może zmienić swój nastrój jeśli go, ale staramy się nie pozwolić jej przeprowadzenia z nami. Nie zawsze jest to łatwe, ale jeśli niech słońce świeci w tobie, na zewnątrz jest zawsze jasne.


Byliśmy w domu przez większość dnia poza małą wycieczkę do Poznań Plaza zakupu Joan szalik. Niestety ona nie znaleźć jeden lubi. To nie jest łatwe zakupy dla niej, ale jestem pewien, że obecna mam dla niej na 22 będzie całkowicie ją niespodzianka i emocji. W rzeczywistości, myślę dokonywania wideo imprezy jak ona odbiera to tak ona może patrzeć na nią ponownie, a jej reakcja na niego. Jeśli ja będę pisać go na tym blogu.


Najnowsze i największe centrum handlowe w Poznaniu ma zostać otwarte w najbliższą środę. Tu jest link do niej w języku polskim. http://epoznan.pl/news-news-70878-Posnania_ostatnia_prosta_przed_otwarciem

No comments: