Monday, October 10, 2016

OliwikaOn her way to the airport to go back to Scotland cousin Oliwia paid us a visit with her father, Krzysztof, and her brother, Marcin. They stayed for about an hour and a half and we had a chance to catch up on family news and Oliwia's life in Scotland. It's always nice to see them and have a chance to visit.

Na jej drodze na lotnisko, aby wrócić do Szkocji kuzyna Oliwia zapłacił nam wizytę z ojcem, Krzysztofem i jej brat, Marcin. Zostali przez około półtorej godziny i mieliśmy szansę nadrobić zaległości w wiadomościach życia rodzinnego i Oliwia w Szkocji. To zawsze miło zobaczyć ich i mają szansę odwiedzić.

No comments: