Wednesday, October 19, 2016

Not an American.

Thanks Tomasz, I will try that with my contacts list.

We were to have out meeting with Z today in a new place, Tchibo's, in the Pestka plaza. Joan and I arrived early and saw that the seating looked very uncomfortable so I called Z and told him it was back to Kandulski's today. I'm not going to sit in a place having coffee in an uncomfortable chair for an hour or so. We talked about TV reporters and I said there was not a good one in the U.S. anymore. He said there was, Christine Amanpour. I told him she was not an American and he strongly disagreed with me. In fact, he said he couldn't believe I didn't know she was an American by the way she spoke and I said that WAS the reason I knew. I told him to check the internet and that is when he discovered she is really Iranian and British, not American.

Talked with Sylwia in England, they are having the same type weather as we are only a little colder and their heating unit broke down so she was dressed warmly. She and her husband will come to Poland next month for four days to visit. It would be nice to see them but I am sure they will be busy with family during this time.

Dzięki Tomasz, spróbuję to zrobić z moją listą kontaktów.

Dzisiejsze spotkanie ze Zbyszkiem mieliśmy mieć w nowym  miejscu, w Tchibo w Pestce. Joan i ja przyjechaliśmy wcześniej i zobaczyliśmy, że siedzenia  wyglądają na bardzo niewygodne, więc zadzwoniłem do Zbyszka i powiedziałem mu, że dzisiaj wracamy do Kandulskiego. Nie mam zamiaru siedzieć przez godzinę lub więcej i pić kawę w niewygodnym fotelu. Rozmawialiśmy o reporterach telewizyjnych i powiedziałem, że w USA nie ma już żadnego dobrego . Powiedział, że jest Christiane Amanpour. Powiedziałem mu, że ona nie jest Amerykanką, a on zdecydowanie się ze mną nie zgodził. W rzeczywistości powiedział, że nie mógł uwierzyć, że nie wiem, że jest Amerykanką ze względu na sposób, w jaki  mówi, a ja powiedziałem, że to jest ten powód, że wiem. Powiedziałem mu, żeby sprawdził w Internecie , a kiedy zobaczył, tam było, że naprawdę ona  jest Iranką i Brytyjką, a nie Amerykanką.

Rozmawiałem z Sylwią z Anglii i oni mają taki sam typ pogody, z tym że  trochę chłodniej. Ich system grzewczy zepsuł się, więc była ciepło ubrana. Ona i jej mąż przyjadą do Polski w przyszłym miesiącu z  czterodniową wizytą. Byłoby miło ich zobaczyć, ale jestem pewien, że w tym czasie będą  zajęci rodziną.

No comments: