Thursday, October 20, 2016

Thanks, but.........

Thanks, Anonymous, for reminding me to vote. I think you can tell from the picture who Joan and I voted for. It's obvious from your writing that you are not an American so I am guessing you are Polish. If that is the case it seems rather strange that you want Trump to be President knowing his desire to be friends with Putin. It's good you cannot vote. :-)

Shopping day today, 105 zl for the week, not bad. Of course we will have to add to that because we shopped for two persons this coming week.

Thank God the U.S. debates are over and now it is just a matter of waiting 19 days for the country to vote. The last one was as I expected although I am glad the moderator was able to bring up real issues to talk about no matter how the two candidates tried to villainize each other.

I suppose next week we will go to see this new shopping center and take pictures inside of it out of curiosity. It should not be as crowded as it will be this weekend and we have enough to do already this weekend. Everything is ready for Saturday and I am anxious for the moment when Joan sees her surprise. I hope I will be able to make a good video of that moment.

Dzięki, Anonymous za przypomnienie mi o głosowaniu. Myślę, że można wywnioskować z obrazka, na kogo  Joan i głosowaliśmy. Sądząc po Twoich wpisach, oczywistym jest, że nie jesteś Amerykaninem, więc  zgaduję, że jesteś Polakiem. Jeśli jest to taki przypadek, to wydaje się dość dziwne, że chcesz Trumpa na prezydenta wiedząc, że pragnie zaprzyjaźnić się z Putinem. To dobrze, że nie możesz głosować. :-)

Dzisiaj był dzień na zakupy i 105 zł wydanych na tydzień, co  nie jest tak źle. Oczywiście będziemy musieli coś do tego dodać, ponieważ robiliśmy zakupy dla dwóch osób na nadchodzący tydzień.

Dzięki Bogu amerykańskie debaty się zakończyły i teraz jest to tylko kwestia oczekiwania 19 dni w kraju na głosowanie. Ostatnia z debat była taka, jak się spodziewałem, choć cieszę, że moderator mógł poruszyć rzeczywiste problemy, aby je przedyskutować nieważne jak dwaj kandydaci próbowali pokazać, że każdy z nich jest łajdakiem.

Przypuszczam, że w przyszłym tygodniu pojedziemy zobaczyć to nowe centrum handlowe i zrobić wewnątrz  zdjęcia – tak z ciekawości. Nie powinno być tak tłoczono jak to będzie w ten weekend , a my mamy dużo do zrobienia w tym czasie. Wszystko jest gotowe na sobotę i czekam z niepokojem na moment , kiedy Joan zobaczy niespodziankę. Mam nadzieję, że będę w stanie zrobić dobry film z tej chwili.

1 comment:

Stuart Gourd said...

I would have preferred Bernie, but I voted for Hillary from Hanoi.