Sunday, October 09, 2016

Christopher Walken

Same weather as yesterday but today we just had to get out for a while so we did a walk around Browar, had coffee and Kostka Opium in Cukernia Sowa.

Earlier we watched a video on YouTube about hand surgery for someone with DuPuytrens disease. It's a disease where the fingers start to bend down and can't be straightened out. Unfortunately that is the dilema I am faced with now and for the last  year and a half. It is getting worse so I will need surgery soon. It's a procedure where they cut into the hand and remove the bad growth. In some countries like England and Ireland there is a newer method that does not require surgery but it is not in Poland yet. Three fingers on my left hand are affected and the surgeon said he could fix all three in one operation.

On the bright side, we followed that video with a great video of Christopher Walken short clips of all the dance scenes he has done in many movies. It is really good......https://www.youtube.com/watch?v=k2e3n1WA38s.

Ta sama pogoda jak wczoraj, ale dziś po prostu musiał wyjść na chwilę, więc zrobiliśmy spacer wokół Browaru, mieli kawę i Kostka siewny Cukernia Sowa.


Wcześniej oglądaliśmy film na YouTube o chirurgii ręki dla kogoś z chorobą DuPuytrens. Jest to choroba, w której palce zaczynają się wyginać i nie może być prostowane. Niestety to jest dilema mam do czynienia z teraz i przez ostatnie półtora roku. Jest coraz gorzej, więc będę potrzebował operacji wkrótce. Jest to procedura, gdzie tnie się na rękę i usunąć złe wzrost. W niektórych krajach takich jak Anglia i Irlandia jest nowa metoda, która nie wymaga operacji, ale to nie jest jeszcze w Polsce. Trzy palce lewej ręki są dotknięte i chirurg powiedział, że może rozwiązać wszystkie trzy w jednej operacji.


Z drugiej strony, my wykorzystaliśmy ten film z wielkim wideo Christopher Walken krótkich fragmentów wszystkich scen tanecznych uczynił w wielu filmach. To jest naprawdę dobre ...... https: //www.youtube.com/watch v = k2e3n1WA38s.

No comments: