Saturday, October 22, 2016

She was surprised.

A tough night sleeping, thinking too much about today and checking off in my mind that I had done everything necessary to make Joan's surprise perfect and it was. You can see it in the video on the right. Enlarge the screen to full size. She had no idea that the surprise was a visit from her daughter. We arrived early, 12:15 and waited for the plane and then the customs checking. Karen was one of the last people through the gate. I saw her first and directed her toward her mother so that they would both be in the range of my camera for the video. It worked out just fine and I was able to capture the moment. We left the airport and came home. Karen was exhausted from the traveling and laid down for a nap. At 17:30 I took them both to Mykonos restaurant for dinner so there was no cooking to be done at home. It makes me so happy to see them both together, to have this week to connect without husbands or children to think about, just the two of them. I will make myself as invisible as possible to give them as much time together as can be had. Of course, I will accompany then on travels to different places as a chauffer, guide of photographer.

Ciężką noc do spania, myśląc zbytnio o dzisiaj i sprawdzając się w moim umyśle, że zrobiłem wszystko, co niezbędne, aby niespodzianka Joan idealne i to było. Widać to na filmie po prawej stronie. Powiększyć ekran do pełnego rozmiaru. Nie miała pojęcia, że ​​niespodzianką była wizyta z córką. Przyjechaliśmy wcześnie, 12:15 i czekał na samolot, a następnie sprawdzanie celne. Karen była jednym z ostatnich ludzi przez bramę. Widziałam jej pierwszy i kierował ją ku matce, tak, że oboje się w przedziale od mojego kamerą wideo. Działało dobrze i udało mi się uchwycić moment. Wyszliśmy z lotniska i wróciliśmy do domu. Karen była wyczerpana z podróżowaniem i ustanowione na drzemkę. Na 17:30 Wzięłam je zarówno do restauracji Mykonos na obiad, więc nie było gotowanie do zrobienia w domu. To sprawia, że ​​jestem tak szczęśliwy widząc ich obu razem, aby mieć w tym tygodniu, aby połączyć się bez męża lub dzieci o tym myśleć, tylko dwóch z nich. Zrobię sobie jako niewidzialne, jak to możliwe, aby dać im jak najwięcej czasu razem, jak można było. Oczywiście, będę wtedy towarzyszyć na wyprawach do różnych miejsc jak wynajęcie kierowcy, przewodnika fotografa.

3 comments:

Shaz said...

What a great surprise. I thought maybe it would be her daughter, and really hoped it would be. Joan is one lucky lady. Cheers! Shaz

tori10tori10 said...

Wow, that`s a big surprise :-)

Dave S. said...

Wow, what a great surprise! Very touching to see that.

What did you tell her you were doing at the airport?

(my first comment but I have been reading for sometime, I really enjoy following your blog. I'm moving to Poland in 2017 (from USA) to live with my girlfriend who will be a doctor there)