Monday, October 24, 2016

Ostrów TumskiKornik and Rogalin were closed today so we went to Ostrów Tumski to show Karen this very old cathedral. She had never seen anything this old before and was amazed at everything she saw. First we showed her the three dimension painting of the wall across from the cathedral and then we walked across the bridge to the cathedral. Inside I told her what I knew about the cathedral, pointed out the different chapels and just watched her reaction to everything. After we were done we went to Sowa's for coffee and then to the appointment with the psychologist for Joan. Back at home Joan prepared Żurek for dinner and Karen liked it very much.

Kórnik i Rogalin zamknięto dziś więc poszliśmy do Ostrowa Tumskiego, aby pokazać Karen bardzo starą katedrę. Nigdy nie widziałem czegoś ten stary przed i był zdumiony wszystko widziała. Najpierw pokazał jej obraz trzy wymiarowy ścianie naprzeciwko katedry, a potem szliśmy przez most do katedry. Wewnątrz Powiedziałem jej, co wiedziałem o katedrze, zwrócił uwagę na różne kapliczki i po prostu obserwował jej reakcję na wszystko. Po byliśmy sporządzono udaliśmy się do Sowy na kawę, a następnie na spotkanie z psychologiem dla Joan. Po powrocie do domu Joan przygotowane Żurek na kolację i Karen podobało się nam bardzo.

No comments: