Thursday, October 06, 2016

YIPPEEEEEEE !!!!!!!!!!!

Rain continues so staying home was the best idea today. Tomorrow we should do our weekly shopping.

I was very happy to read the news in Gazeta Wyborcza that the Polish senate has rejected the latest proposed abortion laws, mainly do to the many protests of men and women against them last Monday. Against the proposal voted 352 deputies, 58 deputies for the project, and 18 abstentions. Of course, Kaczynski says it is still possible to make changes in the future. Someone should tell him he is NOT the President or Prime Minister of Poland.

Deszcz nadal pada, więc najlepszym  pomysłem na dziś było pozostanie w domu. Jutro powinniśmy zrobić nasze cotygodniowe zakupy.
Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy przeczytałem wiadomość w Gazecie Wyborczej, że polski Senat odrzucił najnowszy projekt prawa  aborcyjnego przede wszystkim z powodu licznych protestów kobiet i mężczyzn  w zeszły poniedziałek. Przeciwko wnioskowi głosowało 352 deputowanych, 58 było za,  a 18 wstrzymało się od głosu. Oczywiście, Kaczyński mówi, że nadal jest możliwość dokonania zmian w przyszłości. Ktoś powinien mu powiedzieć, że nie jest ani prezydentem ani premierem Polski.

No comments: