Sunday, October 30, 2016

Sad news.

 
It is always a sad occasion when you loose a family member. The beloved mother, grandmother, great grandmother, great great grandmother of the Michigan Rajewski family, Genevieve Oleniczak Rajewski, passed away last night, two weeks before reaching her 100th birthday. Our condolences go out to the remaining family members, some of which we have had the opportunity to meet.
 
To jest zawsze smutna okazja, gdy straci członka rodziny. Ukochana matka, babcia, prababcia, świetna prababcia rodziny Michigan Rajewski, Genevieve Oleniczak Rajewski, zmarł w nocy, na dwa tygodnie przed osiągnięciem jej 100. urodziny. Nasze kondolencje dla pozostałych członków rodziny, z których niektóre jakie mieliśmy okazję spotkać.

No comments: