Thursday, October 27, 2016

Kornik & PosnaniaIt's 22:30, the day is over and it has been quite a day. We started out with a mistake made by me taking the wrong road to Kornik, A2, which took us past Kornik by 35 km and I had to  go back to Kornik though small villages which Karen liked because she could see more of the country. I didn't really like it because we had to pay 18 zl just to travel to Wreszenia before we could get off A2. However,  the sun came out during our return and we travelled through some nice forested areas which Karen liked very much. Eventually we got to Kórnik and Karen was very impressed with this small castle. I took a lot of pictures because Karen's phone was not charged and her camera was limited. We spent about two hours there looking at everything and then we went to the new shopping center, Posnania, because Karen wanted to buy some presents for her children and husband and I wanted to make photos of this newest shopping center.

This center is not the biggest in Europe but certainly very nice. While Karen and Joan searched for the presents, I spent the  two hours taking pictures of the new center. I made a video of the new center. We had dinner in Pizza Hut because Joan's son also works for them in America. Karen wanted to see if there was a difference between them.

Back home at 19:00 we prepared dinner and then watched a movie. Tomorrow we will visit Rogalin, do a little more shopping  and then visit with Wioletta and her family.

Jest 22:30, dzień się kończy i to było całkiem dni. Zaczęliśmy o pomyłkę wykonanych przeze mnie biorąc niewłaściwą drogę do Kórnika, A2, który zabrał nas przeszłości Kórniku o 35 km i musiałem wrócić do Kórnika choć małe wioski, które lubił, bo Karen mogła zobaczyć więcej kraju. I tak naprawdę nie podoba, bo trzeba było zapłacić 18 zł po prostu pojechać do Wreszenia zanim mogliśmy wysiąść A2. Jednak wyszło słońce podczas naszego powrotu i pojechaliśmy przez kilka ładnych zalesionych obszarach, które Karen się bardzo podobała. W końcu dotarliśmy do Kórnika i Karen był pod wrażeniem tego małego zamku. Zrobiłem dużo zdjęć, ponieważ telefon Karen nie został oskarżony i jej aparat był ograniczony. Spędziliśmy około dwie godziny nie patrząc na wszystko, a następnie udaliśmy się do nowego centrum handlowego, Posnania, bo Karen chce kupić prezenty dla swoich dzieci i męża, a ja chciałem zrobić zdjęcia tego najnowszego centrum handlowego.

Ten ośrodek nie jest największym w Europie, ale z pewnością bardzo miłe. Chociaż Karen i Joan szukał prezentów, spędziłem dwie godziny fotografowania nowego centrum. Zrobiłem film z nowego centrum. Zjedliśmy obiad w Pizza Hut, ponieważ syn Joanny działa także dla nich miejsca w Ameryce. Karen chcieli sprawdzić, czy istnieje różnica między nimi.

Powrót do domu o 19:00 przygotowaliśmy obiad, a potem oglądaliśmy film. Jutro będziemy odwiedzić Rogalin, zrobić trochę więcej na zakupy, a następnie odwiedzić z Wioletta i jej rodziny.

No comments: