Sunday, October 23, 2016

Last night/Today 

 
After a great surprise, we went to Mykonos for dinner and when we were done we went for a walk to the rynek to show Karen a little of Poznań at night. Her comments on how beautiful everything was reminded me of our first visit and it was like seeing the rynek through fresh eyes all over again. We both took some pictures and then I took her to see Fara church. She was very impressed as I knew she would be. As we walked along streets I told her what history I knew of some of the buildings, statues and monuments.

Back at home we talked for a few hours and then went to bed about 10:30 so she could get rested for today.

At 13:30 the sun was out so the three of us went to Sowa's in Browar for coffee and to let Karen taste Kostka Opium. She loved it !! We spent the next three hours walking around Browar and looking around new things. Karen was amazed at all the new styles of clothing and liked Browar a lot, just not the prices.

Po wielkiej niespodziance, udaliśmy się do Mykonos na obiad, a następnie poszliśmy na spacer na Rynek, aby pokazać Karen Poznań nocą. Jej komentarze o tym, jak wszystko jest piękne, przypomniało mi jak to było, gdy my pierwszy raz tu przyjechaliśmy i było trochę jakby widzieć ponownie Rynek świeżym okiem. Zrobiliśmy nieco zdjęć, a potem zabrałem ją do Fary. Kościół zrobił na niej takie ogromne wrażenie, byłem pewien, że tak będzie. Wędrując ulicami, opowiedziałem jej historie niektórych budynków, pomników i zabytków. 
Po powrocie do domu rozmawialiśmy przez kilka godzin, a następnie udaliśmy się do łóżka o 10:30, żeby mogła odpocząć przed dzisiejszym dniem.

O godzinie 13:30 wyszło słońce więc nasza trójka poszła do Sowy w Browarze na kawę i by Karen spróbowała smaku Kostki Opium. Bardzo jej smakowała!! Spędziliśmy następne trzy godziny spacerując po Browarze, szukając nowych rzeczy. Karen była zdumiona nowym stylem ubiorów, a Browar bardzo jej się podobał, poza cenami.  

No comments: