Friday, October 21, 2016

Colors

Well, tomorrow is the BIG day for Joan, less than 24 hours before her surprise will be here and now I am getting excited about it. It took some planning to pull this off but it is going to be worth it to see the look on Joan's face.

The colors in the trees look great. If only a little sun would shine through they would show up a lot better. That's one nice thing about living near a forest, watching the trees change their colors in autumn.

Joan's daughter finally sent a picture of her and her family. We have lots of separate pictures but this is the first one of them together. It was taken yesterday.
Cóż, jutro jest wielki dzień dla Joan. Teraz jest mniej niż 24. godziny przed niespodzianką, jaka tutaj dla niej będzie i jestem tym coraz bardziej podekscytowany. Trochę czasu zajęło mi  planowane tego , ale warto będzie  zobaczyć wyraz twarzy Joanny.

Kolory drzew wyglądają wspaniale. Jeśli tylko słońce będzie trochę przeświecać, zaprezentują się dużo lepiej. To jedna z miłych rzeczy mieszkania w pobliżu lasu i obserwowania, jak  drzewa zmieniają jesienią swoje kolory.

W końcu córka Joan wysłała swoje  zdjęcie z  rodziną. Mamy wiele różnych zdjęć, ale każdego z nich z osobna, a to jest  pierwsze, gdzie wszyscy są razem. Zostało zrobione wczoraj.
 No comments: