Sunday, October 16, 2016

Conversations.

I've been successful in blocking 98% of news feed to my FB page about the election. 2% sneak through posted from my friends list and the only way to stop those is to unfriend them. I don't want to do that so I will live with the 2%. It's still a heck of a lot better than it was.

Today I talked with a few people on various subjects and got caught up on what is going on in with the Polish government. There is no point in going into that here. I've had enough of politics already.

I was another gray day, one friend talked about moving to Spain so he and I had a long conversation about that. The pro's and con's of such a move. In general, I think the pro's won for him. He's single, no real responsibilities, speaks some Spanish and knows the Malaga area fairly well. Wee will see what happens in the future.  If je does, we will have another place to stay when we visit there.

Joan spent time studying Spanish, reading, a little cleaning and relaxing. It was a good day for her. A friend gave me a memory game for us to play but she passed each game with no problems. It was easy for her and that is good.

Byłem skutecznie blokuje 98% News Feed na mojej stronie FB o wyborach. 2% przemykać przez wysłane z mojej listy znajomych, a jedynym sposobem, aby zatrzymać tych, jest ich unfriend. Nie chcę, aby to zrobić, więc będę żyć z 2%. To wciąż kawał o wiele lepiej niż było.

Dziś rozmawiałem z kilkoma osobami na różne tematy, a złapany na tym, co dzieje się z polskim rządem. Nie ma sensu wchodzenia że tutaj. Mam dość polityki już.

Był to kolejny szary dzień, jeden przyjaciel mówił o przeprowadzce do Hiszpanii, a więc miałem długą rozmowę na ten temat. Pro i con takiego ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że wygrał Pro dla niego. To jedno, nie ma prawdziwych obowiązków, mówi trochę po hiszpańsku i zna okolicę Malaga dość dobrze. Wee zobaczymy co się stanie w przyszłości. Jeśli je ma, będziemy mieli innego miejsca na pobyt, gdy odwiedzamy tam.

Joan spędzony czas studiując hiszpański, czytanie, trochę czyszczenia i relaksujące. To był dobry dzień dla niej. Znajomy dał mi gra pamięciowa dla nas grać, ale zdała każdą grę bez żadnych problemów. To było dla niej łatwe i to jest dobre.

No comments: