Tuesday, December 27, 2016

Again Białowieska. 
I have to take a moment to wish Happy Birthday to two very special people who have graced my life, my son, Eric, and my sister, Tami. Both were born on this day, ten years apart.
 
Anonymous, thank you for your comment about the forest. NO, we don't plan on chaining ourselves to the trees. :-) There are arguments on both sides of this story. A recently-passed logging law to allow work to begin on the old-growth forest has divided families, and led to death threats against campaigners and allegations of an “environmental coup” by state interests linked to the timber trade. The logging in Białowieża is expected to raise about 700m złotys (£124m), and pave the way for extensive and more lucrative tree clearances.
Sources say that internal government discussions have already begun on extending the new timber regime to the national park, which covers 17% of the forest and has been untouched by humans since the ice age.
 
Mirosław Stepaniuk says he was fired as director of Białowieża’s national park shortly after Polish elections six months ago because of his support for turning the whole forest into a protected conservation area. He told the Guardian: “An environmental coup is being staged here not just by the government, but by the national forestry authority. If they are successful, it could trigger a cascade, an avalanche of similar cases in other places.”

Last week, another 32 members were dismissed from the state council for nature conservation, an advisory body which had opposed the logging plan and has been accused of “inefficiency”. “We were sacked because the new government needs scientists who will applaud increased logging, to convince public opinion that this insane idea is okay,” said Przemysław Chylarecki, one of the dismissed scientists.
Most of the new council member are foresters, or colleagues of the environment minister, he added.

Zajmie mi chwilę, by złożyć życzenia urodzinowe dwojgu wyjątkowym ludziom, którzy zaszczycili swoją  obecnością moje życie: mojemu synowi  Ericowi i mojej siostrze Tami. Oboje urodzili się w tym samym dniu, ale dzieli ich od siebie dziesięć lat różnicy.

Anonymous, dziękuję za komentarz o lesie. Nie, nie planuję zamiany nas na drzewa,  :-) Są dwie strony medalu w tej sprawie. Niedawno uchwalone prawo umożliwiające rozpoczęcie prac w wielowiekowym lesie, podzieliło rodziny i doprowadziło do grożenia śmiercią wobec działaczy oraz oskarżeń  interesu państwa związanego  z handlem drewnem o "zamach stanu na środowisko". Oczekuje się, że wycinka w Białowieży przyniesie około 700 mln złotych (£ 124m) i utoruje drogę do bardziej rozległej i  dochodowej wycinki drzew.
Źródła podają, że rząd już rozpoczął wewnętrzną dyskusję nad rozszerzeniem nowego systemu dotyczącego drzew przeznaczonych do wycinki produkcyjnej  w parku narodowym, który obejmuje 17% lasu i jest  nietknięty przez człowieka od czasów epoki lodowcowej.


Mirosław Stepaniuk mówi, że wkrótce po wyborach w Polsce, sześć miesięcy temu, został zwolniony z funkcji  dyrektora  Białowieskiego Parku Narodowego z powodu poparcia projektu przekształcającego cały las na obszar chroniony. Powiedział w wywiadzie dla The Guardian: "Ten zamach na środowisko jest  organizowany nie przez rząd, ale przez krajowy zarząd leśnictwa. Jeśli im się to uda, to może to wywołać kaskadę, lawinę podobnych przypadków w innych miejscach. "
W ubiegłym tygodniu kolejnych 32. członków  Krajowej Rady Ochrony Środowiska,  ciała doradczego, zostało odwołanych, ponieważ sprzeciwiali  się planowi wycinki i zostali oskarżeni o "nieskuteczność". "Zostaliśmy  zwolnieni, ponieważ nowy rząd  potrzebuje naukowców, którzy będą przyklaskiwać zwiększeniu wycinki, aby przekonać opinię publiczną, że ten szalony pomysł jest w porządku", powiedział Przemysław Chylarecki, jeden ze zwolnionych naukowców.
 „Większość nowych członków rady to są leśnicy, albo współpracownicy ministra środowiska”, dodał.

No comments: