Friday, December 23, 2016

We did it!

Two happy people. One of two plates of cruschiki that Joan and I made today.  It's a lot of work but great when it's over and you have them in front of you. The slideshow show you how we did it. That was how we spent our day.

Dwa szczęśliwych ludzi. Jeden z dwóch płyt cruschiki że Joan i ja dzisiaj robili.. Jest dużo pracy, ale wielki, kiedy to się skończy i trzeba się przed nimi. Slide show, jak robiliśmy. Tak właśnie spędziliśmy nasz dzień.

2 comments:

isa said...

Great job on chrusciki (I know, it's a beast to make)! And what a wonderful, happy picture of you both!
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!

tori10tori10 said...

Instead of animal fat (which is blocking your vascular system) next time you can use it coconut fat. Its healthier and good for your body. I hope you have seen the video ;-) Happy new year