Thursday, December 01, 2016

Oh Happy Day!

I'm happy with myself today. I went to the train station today and was able to buy tickets to Żelona Gora using only Polish language and the lady taking care of me understood everything. It was a good feeling! The round trip tickets for both of us costed 100 zl with our senior discount. Getting old does have its benefits. Now we are all set for our little trip next week. Our friends will pick us up at the train station after our 1 hour and 45 minute trip there. It is faster, more comfortable and cheaper than driving our car there.

I will finally have the result of Joan's CT exam last week this coming Monday. It only took them a week and a half to get it done.

A normal shopping at Carrefour for us. Cost..132 zl.  Naturally, the store is loaded with things to buy for Christmas; ornaments, lights, trees, stockings, cards, etc. I already bought cards and sent the one to the U.S. last week hoping they will arrive by Christmas this time. I also send electronic cards mad by Jacquie Lawson but still like real cards. I guess it's just an age thing with me. It's like with pictures. I take hundreds of digital photos but enjoy more looking at the old ones that I can hold in my hand. They just seem more personal to me. I have 36,038 digital pictures and at .05 grosz per picture to print it would cost around 2,900 zl. I will just keep the digitals.

Dzisiaj jestem z siebie zadowolony.  Poszedłem na stację kolejową i byłem w stanie kupić bilety do Zielonej Góry używając tylko języka polskiego i pani, która się maną zajmowała wszystko zrozumiała. To było wspaniałe uczucie! Bilety na wyjazd dla nas obu w dwie strony kosztowały 100 zł ze zniżką dla seniorów. Starzenie się ma swoje zalety. Teraz mamy wszystko ustalone w związku z naszą małą wycieczką w przyszłym tygodniu. Nasi przyjaciele odbiorą nas na dworcu po 1 godzinie i 45 minutach podróży. Jest  szybsza, wygodniejsza i tańsza forma niż jazda naszym samochodem.

W najbliższy poniedziałek  będę miał wynik tomografu Joan z ubiegłego tygodnia. Zajęło im półtora tygodnia, aby to zrobić.

Normalne zakupy w Carrefour za nami. Ich koszt to 132 zł. Naturalnie, sklep jest pełen rzeczy, które można kupić na Boże Narodzenie: ozdoby, lampki, drzewa, skarpety na Mikołaja, karty, itp. Ja już kupiłem kartki i wysłałem w ubiegłym tygodniu do USA mając nadzieję, że dotrą na czas na Boże Narodzenie. Wysyłam także  kartki elektroniczne wykonane przez Jacquie Lawson, ale nadal lubię zwykłe kartki. Myślę, że to po prostu kwestia związana z moim wiekiem. To tak jak ze zdjęciami. Robię setki zdjęć cyfrowych, ale bardziej cieszę się patrząc na stare, te które mogę trzymać w ręku. One po prostu wydają mi się bardziej osobiste. Mam 36,038 zdjęć cyfrowych, a biorąc pod uwagę koszt  5 groszy za wydrukowanie 1 zdjęcia całość wyniosłoby około 2900 zł. Po prostu będę je przechowywać w formie elektronicznej.

No comments: