Thursday, December 22, 2016

Sole task.

Thanks, Tori, for the video. Joan and I will watch it.

On the right side of this blog is a nice video about Christmas in Warsaw with all it's decorations.

Today our only tasks were to return the blood pressure monitor and then go food shopping in the afternoon. The store was packed full of people with a line of people picking out their carp for Wigilia. We had extra things to buy for making chruschiki(favorki). We really like them but they do take time to make them so that is our sole task for Friday. We want to take a plate of them to our friend's house who we will spend Wigilia with. Joan was busy earlier in the morning making up her list of what we will eat each day this next week and then making a list of what she will need to buy for each meal. Christmas day we will have duck breasts, mashed potatoes, a vegetable, salad and dessert. I go to the market square in Jeżycze to buy the duck breasts because they sell the best ones there. It's about a 15 minute bus ride from the house and easy to get to by bus. Driving by car doesn't make much sense because parking is always a problem.

We returned the blood pressure monitor today and Joan was only too happy to have it off of her body. It woke her up during the night every thirty minutes.

Dzięki, Tori, na filmie. Joan i będę go oglądać.

Po prawej stronie tego bloga jest ładny film o świętach w Warszawie z wszystkich jego dekoracji.

Dziś nasze jedyne zadania miały powrócić monitor ciśnienia krwi, a następnie przejść zakupy żywności w godzinach popołudniowych. Sklep był pełen ludzi z linii ludzi zbierając swoje karpia na Wigilię. Musieliśmy kupić dodatkowych rzeczy do tworzenia chruschiki (favorki). Naprawdę je lubię, ale robią trochę czasu, aby je tak, że jest nasze zadanie sole do piątku. Chcemy wziąć talerz z nich do domu naszego przyjaciela, który spędzimy Wigilię z. Joan był zajęty wcześniej rano składających się na jej list o tym, co będziemy jeść Każdego dnia w przyszłym tygodniu, a następnie notując co ona będzie trzeba kupić do każdego posiłku. Boże Narodzenie będziemy mieli kaczkę piersi, tłuczone ziemniaki, warzyw, sałatki i desery. Idę na rynku w Jeżycze kupić piersi kaczki, ponieważ sprzedają te najlepsze tam. To około 15 minut jazdy autobusem od domu i łatwo dostać się autobusem. Jadąc samochodem, nie ma większego sensu, bo parking jest zawsze problem.Wróciliśmy do mierzenia ciśnienia krwi dzisiaj i Joan był tylko zbyt szczęśliwy, że mam ją od jej ciała. To obudziło ją w nocy co trzydzieści minut.

No comments: