Wednesday, December 21, 2016

Quiet day.

So we went back to ProfMedica today for Joan to get a 24 hour monitoring device of her blood pressure to compare it with her activities of that time. The neuro said it is the best way to see what affects the pressure.

I was up early working on my Polish lessons for the next two weeks so they would be done before Christmas and could be sent to Zbyszek to check while he is on vacation in Bulgaria.

Other than that, it was a quiet day at home.

Dzisiaj  wróciliśmy do ProfMecia , aby  Joan zostało założone 24. godzinne urządzenie monitorujące  ciśnienie krwi w celu  porównania pomiaru z  jej aktywnością w tym czasie. Neurolog powiedział, że to najlepszy sposób, aby zobaczyć, co wpływa na ciśnienie.

Byłem wcześnie na nogach pracując nad moimi lekcjami języka polskiego w ciągu najbliższych dwóch tygodni, tak by je wykonać przed świętami i móc wysłać do Zbyszka, by sprawdził je podczas  swoich wakacji w Bułgarii.

Poza tym, był to spokojny dzień w domu.

No comments: