Thursday, December 08, 2016

Rhodo Park and German palace.


 
This morning we went into Germany to see an unusual park,
The Rhododendron Park in Kromlau, Germany is a 200 acres (81 ha) landscaped park. It was built in the 19th century. The park has no entry fee and can be accessed any time. The famous Rakotzbrücke is a short walk from the free car parking area.
The main parking area near the Rakotz Bridge is conveniently located in the village of Kromlau.
( The Devil’s Bridge) is located less than 6 kilometers from the Polish border. The park is a beautiful example of an ”English garden” and has many small ponds and lakes. What makes Azalea and Rhododendron Park so special is Rakotzbrücke, a Bridge that was built during the mid 19th century. The bridge was specially built to create a circle when it is reflected in the waters beneath it – a popular photo opp. The Bridge’s artificially-formed basalt columns were specially shipped from distant quarries. There is a large (and free) parking lot.The park’s entry is free of charge and is always open.

From there we drove to see the palace in Muskau park. It's a landscape park. It is the largest and one of the most famous English gardens in Central Europe, stretching along both sides of the German–Polish border. The park was laid out from 1815 onwards at the behest of Prince Hermann von Puckler-Muskau (1785–1871), centered on his Schloss Muskau residence.
In July 2004, Muskau Park was added to the list of UNESCO World Heritage Site. Unfortunately it was closed and we could only see it from the outside.

Dziś rano udaliśmy się do Niemiec, aby zobaczyć niezwykły park - Rododendron Park Kromlau, to mający 200 akrów (81 ha) park krajobrazowy. Został on zbudowany w 19 wieku. W parku nie ma opłaty za wstęp i jest dostępny w każdej chwili. Słynny Rakotzbrücke jest w bliskiej odległości od  bezpłatnego parkingu. Główny parking przy Moście Rakotz położony jest w miejscowości Kromlau.
Diabelski Most znajduje się mniej niż 6 km od granicy z Polską. Park jest pięknym przykładem "angielskiego ogrodu" i ma wiele małych stawów i jezior. To, co sprawia, że park azalii i rododendronów jest tak  specjalny to Rakotzbrücke -  most, który został zbudowany w połowie 19 wieku. Most został zbudowany specjalnie w celu utworzenia kręgu, który odbija się  w wodzie i stanowi popularne miejsce robienia zdjęć. Sztucznie utworzone kolumny mostu zbudowane są  bazaltu, który zostały specjalnie dostarczony z odległych kamieniołomów. Istnieje duży i darmowy parking . Park jest bezpłatny i  zawsze otwarty.

Stamtąd pojechaliśmy zobaczyć pałac w parku Muskau. Jest to park krajobrazowy, a zarazem największy i jeden z najbardziej znanych angielskich ogrodów w Europie Środkowej, rozciągający się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Park został założony w 1815 roku na rozkaz księcia Hermanna von Pückler-Muskau (1785-1871), zlokalizowany wokół jego miejsca zamieszkania zwanego Schloss Muskau.
W lipcu 2004 roku Muskau Park został dodany do światowej listy dziedzictwa UNESCO. Niestety, był zamknięty i mogliśmy go tylko zobaczyć  z zewnątrz.

No comments: