Saturday, December 17, 2016

Wake up.

 
No, we have no snow but the tree is up and looking good, carols are already playing and we are ready.
 
Another one of those nights waking up way too early, 4:45, checking emails thinking I would go back to sleep. I just finished doing more research on Joan's family. I WAS going to go back to sleep but cousin Gillian from Oregon was on FB so I sent her the research I have for her to compare with hers. She is young woman interested in her ancestry, a cousin of Joan's, so she has spent more time on it. After many back and forth chats, the time passed and all of a sudden it's 7:30. That is the danger of being so passionate about genealogy, you can spend hours on it and not really know how much time has passed. For me, the early morning is the best time because it doesn't take away time to spend with Joan because she is sleeping. I also discovered that my mother and father were married on the same day as my mother's birthday,  August 12th. The same day Joan and I chose for our wedding and the same day Joan had her first aneurysm, over almost 20 years ago. Now we have four reasons to celebrate on that date.

Nie, nie mamy śnieg ale drzewo jest gotowy do dobrze wyglądać, kolędy są już grać i jesteśmy gotowi.

Jedna z tych nocy budzi sposób zbyt wcześnie, 04:45, sprawdzanie e-maili myślenia Chciałbym wrócić do snu. Właśnie skończyłem robić więcej badań na rodzinie Joanny. Miałem zamiar wrócić do snu, ale kuzyn Gillian z Oregon był na FB więc wysłałem jej badania mam na jej porównać z niej. Ona jest młoda kobieta nią zainteresowany pochodzeniem, a kuzyn Joan, więc spędził więcej czasu na to. Po wielu rozmowach iz powrotem, czas minął i nagle to 7:30. To niebezpieczeństwo jest tak pasjonatem genealogią, można spędzić wiele godzin na to i tak naprawdę nie wiem ile czasu minęło. Dla mnie wcześnie rano jest najlepszy czas, ponieważ nie zabierają czasu spędzać z Joan, bo śpi. Odkryłem również, że moja matka i ojciec byli małżeństwem w tym samym dniu, co urodziny mojej matki, 12 sierpnia. Tego samego dnia, Joan i ja wybraliśmy na nasz ślub i tego samego dnia Joan miała pierwszą tętniaka w ciągu prawie 20 lat temu. Teraz mamy cztery powody do świętowania tego dnia.

No comments: