Friday, December 02, 2016

Confidence.

Warsaw-yesterday.
 
Fortunately, we don't have the same picture in Poznań. Here it is cloudy with a little sun shining through the clouds and 5c. Southern Poland already has it's covering of snow but we are still waiting with only 23 days until Christmas.
 
We watched a rather disturbing film last night, Ice 2020, a story about what happens when fossil fuel is running out and an oil company is allowed to drill for oil beneath the Arctic. Some of it was very much in line with what is happening with climate change and how governments are ignoring it. I hope it's not one of those things that turns into reality but in this day and age, who knows.
 
I had my Polish lesson today and Z told me he thought I was making progress but I need to watch more Polish movies to hear the language. He said to watch the same one over and over again and each time I would understand more. He is right, off course, it's just making the time to do every day.

Today, sitting in Sowa's in Browar, I made a brave move walking up and sitting down by a lady I didn't know. She was wearing what looked like warm leggings or stockings and I was curious as to where she bought them. I started with the usual." I'm sorry, but I don't speak a lot of Polish" in Polish and proceeded to ask her where she bought her leggings. Unfortunately, she immediately changed to English and gave me the answer. I should have told her to please just speak to me in Polish because I need the practice but at least now I know where to take Joan to buy warm leggings. Yesterdays success in the train station gave me more confidence to speak in Polish.

Na szczęście, nie mamy ten sam obraz w Poznaniu. Tu jest zachmurzenie trochę świeciło słońce przez chmury i 5c. Polska Południowa ma już to pokrycie śniegiem, ale wciąż czekamy tylko 23 dni do Bożego Narodzenia.

Obserwowaliśmy raczej niepokojący film wczoraj, Ice 2020 opowieść o tym, co się dzieje, gdy paliw kopalnych jest na wyczerpaniu i koncern naftowy wolno wiercić w poszukiwaniu ropy naftowej pod Arktyką. Część z nich była w dużej mierze zgodne z tym, co dzieje się ze zmianami klimatycznymi i jak rządy ignorują go. Mam nadzieję, że to nie jest jedna z tych rzeczy, które zamienia się w rzeczywistości, ale w dzisiejszych czasach, kto wie.

Miałem dziś lekcji polskiego i Z powiedział mi, że myślał, że robi postępy, ale muszę oglądać więcej filmów polskiego usłyszeć język. Powiedział znowu oglądać ten sam jeden w kółko i za każdym razem będę lepiej zrozumieć. On ma rację, z kursu, to tylko co godzinę robić codziennie.
Dziś, siedząc w sowy browar, zrobiłem odważny ruch pieszy i siadając do pani nie znam. Miała na sobie coś, co wyglądało ciepłe legginsy lub pończochy i byłem ciekaw, gdzie je kupić. Zacząłem zwykle. "Przykro mi, ale nie znam wiele polskich" w języku polskim i zaczął ją zapytać, gdzie kupiła jej legginsy. Niestety, jest ona Angielski Natychmiast zmienił i dał mi odpowiedź. mam jej powiedzieć, aby zadowolić tylko mówić do mnie po polsku, bo trzeba praktyki, ale przynajmniej teraz wiem, skąd wziąć Joan kupić ciepłe legginsy. Wczoraj sukces na dworcu dał mi więcej zaufania do wypowiadania się w języku polskim.

No comments: