Monday, December 19, 2016

Tomorrow

Joan saw her eye doctor today and the good news is she doesn't need cataract surgery...yet. Her vision is still 95-100% and the two cataracts she has have not grown so she was put on the waiting list for the future which means in one or two years. That's good. Tomorrow we see another specialist concerning a more urgent problem and we are hoping for a good solution.

Only a few days left until the  big day and today we bought the new lights and put them on the tree. We decided on the LED lights after all.

The Polish Christmas Spirit............https://www.facebook.com/Rokiczanka/videos/1556692181012843/

Dzisiaj Joan widziała się z okulistką i dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebuje operacji na zaćmę ... na razie. Jej widzenie jest wciąż na poziomie 95-100%, a dwie zaćmy, które ma nie powiększyły się, więc została wpisana na listę oczekujących na przyszłość, co oznacza rok albo dwa lata. To dobrze. Jutro widzimy się z innym specjalistą, ze sprawą dotyczącą bardziej palącego problemu i mamy nadzieję na dobre rozwiązanie.

 Tylko kilka dni pozostało do wielkiego dnia i dziś kupiliśmy nowe lampki i umieściliśmy je na choince. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na światła LED.
Wysłałam 2 razy, przepraszam :)

No comments: