Tuesday, August 18, 2015

Beautiful day.

Cooler temperatures make a better day with sunshine. It's 28c and very nice outside. Joan's preparing the blueberry pancakes with syrup for tonight's dinner while I work on my lesson assignment for Friday. Earlier we spent an hour studying Spanish and we'll spend another hour later.

John, Helena's husband, wrote this......."Helenka was honored by hundreds visitors on Monday. People of all persuasions, nationalities, friends, relatives, coworkers, and acquaintances paid their last respects. She was so loved and respected by all who knew her. Thank you all for your kindest thoughts, memories, and wishes. Natalia (her daughter) and I are missing her voice, her smile, and her presence. She was and is always in our hearts. In 2007 she became an American citizen (retaining her Polish citizenship) to be able to vote for our daughter Natalia for Pittsburgh City Council, but received the oath one day after the election (Natalia won!). Her love of all people, especially children, truly shown through her beautiful smile and actions". 

Niższe temperatury sprawiają, lepszy dzień w promieniach słońca. To 28c i bardzo ładne na zewnątrz. Joan przygotowuje naleśniki jagodowe z syropem na dzisiejszy obiad, a ja pracy na mojego zadania lekcji na piątek. Wcześniej spędziłem godzinę studiuje hiszpański i spędzimy kolejną godzinę później.

John, mąż Heleny, napisał to ....... "Helenka został uhonorowany przez setki zwiedzających w poniedziałek. Ludzie wszystkich wyznań, narodowości, przyjaciół, krewnych, współpracowników i znajomych zapłacił ostatni hołd. Była tak kochany i szanowany przez wszystkich, którzy ją znali. Dziękuję wszystkim za bardzo uprzejma troska, myśli, wspomnień i pragnień. Natalia (córka) i brakuje jej głos, jej uśmiech, a jej obecność. Była i jest zawsze w naszych sercach. W 2007 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie (zachowując jej obywatelstwa polskiego), aby móc głosować na naszej córki Natalii dla Pittsburgh Rady Miejskiej, ale otrzymała przysięgę dzień po wyborach (Natalia wygrała!). Jej miłość do wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, dobrze pokazane przez jej pięknym uśmiechem i działań ".

No comments: