Monday, August 24, 2015

New trip!

OK, confirmed out stay with Dan and Mirka in Żelona Góra for September 6th so that will be our next adventure in Poland. We thought about taking a train but there is no service to that town. Rather strange, even Golina, a much smaller town, has service to it. So we will make the drive there on a Sunday morning, stay the night and return on Monday. Even still having this leg problem I can handle a two hour drive. I´ve always liked driving long distances and it´s only lately, because of the leg, that we haven´t done many long trips by car. I would love to drive to Spain but that would take at least three or four days each way plus whatever time we spent there. There is still so much of it I would like to show Joan, the Plains of La Mancha, Madrid, Bilboa, the north-west and the more mountainous áreas. I really missed taking advantage of living there when I was 18 and not seeing more of it. It has changed so much in 53 years and yet, in some ways, it is still the same.  Of course, there is still much of Poland to see, like the Mazury área, the northwest and far southeast.

After 9 years of service my headphones finally stopped working today so I bought a new pair of Logitech Brand. I´ll try then out tonight when I speak with cousin Andrzej. Also, before my nephew arrives I will have to buy 4 new rechargeable AA batteries for my camera. I´ve had the ones I use now for three years but they do not seem to hold a charge more than one day now and I will be taking a lot of pictures. I want to make sure we all have a lot of them to look at when the visit is over. 30 days from today they will arrive and I´m already excited about it. I think I've mentioned he's the first close relative to visit us from the U.S. in the 8 years we've been here. Other close cousin's have come to Germany, Scandanavia and France but not to their homeland. That is strange to me but understandable since they are not really interested in family history. I'm the only one who caught the "bug" and it's still in me.

It's Monday and my Friday lesson is finished already. 70 sentences to answer or change verbs, nouns, use the right prepositions, use the right endings on words and things like that. Out of the 7 "cases" I can say I actually feel confident about only 1 so far. Yes, Polish is easy, it only took me 8 years to get this far :-)

OK., pobyt z Danem i Mirką w Zielonej Górze na 6 września został potwierdzony, więc to będzie nasza następna przygoda w Polsce. Myśleliśmy o jeździe pociągiem, ale pociąg tam nie jeździ. Raczej dziwne, nawet Golina, znacznie mniejsze miasto, ma połączenie kolejowe. Więc pojedziemy tam w niedzielę rano, zatrzymamy się na noc i wrócimy w poniedziałek. Nawet mając  problem  z nogą, mogę jechać przez dwie godziny. Zawsze lubiłem jazdę na długich dystansach i tylko ostatnio, z uwagi na nogę, nie zrobiliśmy samochodem wielu długich podróży. Chciałbym pojechać do Hiszpanii, ale to zajmie co najmniej trzy lub cztery dni w każdą stronę,  niezależnie od czasu, jaki tam spędzimy. Jest jeszcze tak wiele rzeczy, które chciałabym pokazać Joan, jak równiny La Mancha, Madryt, Bilbao, północny-zachód i więcej obszarów górskich. Ja naprawdę żałuję, że nie skorzystałem ze sposobności  zobaczenia więcej, kiedy tam mieszkałem jako 18. latek. Wiele zmieniło się w ciągu 53 lat, a jednak, w pewnym sensie,  jest wciąż tak samo. Oczywiście, jest jeszcze wiele Polski do zobaczenia, jak obszar Mazur, północny-zachód i daleki południowy wschód.

Po 9 latach użytkowania, dzisiaj w końcu moje słuchawki  przestały działać,  więc kupiłem nową parę marki Logitech . Wypróbuję je dziś wieczorem, kiedy będę rozmawiać z kuzynem Andrzejem.
Ponadto, zanim przyjedzie mój bratanek, będę musiał kupić 4 nowe akumulatorki AA do mojego aparatu. Mam te, których używam już od trzech lat, ale nie wydaje się, aby wystarczyło energii na więcej niż jeden dzień, ja będę robić dużo zdjęć. Za 30 dni, licząc od dzisiaj, przyjedzie mój bratanek z żoną, a ja już jestem podekscytowany. Myślę, że już wspomniałem, że jest pierwszym bliskim krewnym, który nas odwiedza z USA przez cały nasz 8. letni tutaj pobyt . Inny bliscy kuzyni przyjeżdżają do Niemiec, Skandynawii i Francji, ale nie do ojczyzny. To jest dla mnie dziwne, ale zrozumiałe, ponieważ oni  naprawdę nie interesują się historią rodziny. Jestem jedynym, który złapał tego "bakcyla" i  który nadal we mnie tkwi.

Jest poniedziałek , a moja piątkowa lekcja polskiego jest już gotowa. 70 zdań, aby odpowiedzieć lub zmienić czasowniki, rzeczowniki, używać prawidłowo przyimki, używać odpowiednich końcówek słów i tego typu rzeczy. Mogę powiedzieć, że spośród 7 "przypadków" , tylko co do jednego mogę  rzeczywiście czuć się pewnie. Tak, polski jest łatwy, zajęło mi 8 lat, aby dojść  tak daleko :)

1 comment:

Anonymous said...

I think your problem with finding connection to Zielona Gora is that, SPELLING. The name of the town is ZIELONA GORA and you can get there from Poznan Glowny in just over 1 hour 30 mins with direct connection. Check www.rozklad-pkp.pl or http://www.e-podroznik.pl/

Greetings!