Sunday, August 09, 2015

Cooler

OK, only 32c today and not so bad as we went to the rynek to meet with Lori from Minnesota. She comes every year to help young people improve their English. She works with the Global Volunteer group that brings people from different countries to help the young ones.

We met at our usual place in the rynek, had lunch to together and talked for a few hours before we returned home. She'll be in Poznań for a few more days and see some of the sights before she returns to the U.S.

We're currently watching a series about Mary, Queen of Scots, about half truth and half fiction like most series are. We have four different series we watch in the evenings when there is nothing else to look at.

OK, tylko 32c dziś i nie tak źle, jak poszliśmy do rynek by spotkać się z Lori z Minnesoty. Ona przychodzi co roku, aby pomóc młodym ludziom poprawić swój angielski. Pracuje z grupą Globalny Wolontariatu, które przynosi ludzi z różnych krajów, aby pomóc najmłodszych.

Spotkaliśmy się w naszym zwykłym miejscu na Rynek, na obiad do siebie i rozmawialiśmy na kilka godzin, zanim wróciliśmy do domu. Ona będzie w Poznaniu przez kilka dni i zobaczyć niektóre z atrakcji, zanim wróci do USA

Jesteśmy obecnie oglądać serię o Maryi, Królowej Szkotów, około pół prawdy i fikcji jak większość połowę serii . Mamy cztery różne serie możemy oglądać w godzinach wieczornych, gdy nie ma nic innego do zobaczenia.

No comments: